Psychotherapie

Wat gebeurt er in psychotherapie, welke verschillende vormen zijn er en wie kunnen ze helpen.

Psychotherapie

psychotherapie omvat verschillende therapeutische methoden voor de behandeling van psychische aandoeningen. Psychotherapie helpt niet alleen bij psychische stoornissen, maar ook bij lichamelijke ziekten die worden be├»nvloed door de psyche. Centraal in psychotherapie staan ÔÇőÔÇőgesprekken tussen therapeut en pati├źnt. Afhankelijk van de therapie worden verschillende technieken gebruikt. Lees hier, wanneer een psychotherapie zinvol is en waar u rekening mee moet houden.

Productoverzicht

psychotherapie

  • Wat is psychotherapie?

  • Wanneer doe je psychotherapie?

  • Wat doe je met psychotherapie?

  • Wat zijn de risico's van psychotherapie?

  • Waarop moet ik letten na psychotherapie?

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie kan worden gebruikt om psychische problemen te behandelen. Bijvoorbeeld wanneer het denken, voelen, ervaren en handelen van een persoon gestoord is en geen organische oorzaak de trigger is. Vaak voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen, depressie, obsessief-compulsieve stoornis of verslavingen.

Ambulante of intramurale psychotherapie?

Afhankelijk van de behoefte kunnen getroffenen kiezen voor intramurale, semi-stationaire of poliklinische psychotherapie. Intramurale psychotherapie heeft het voordeel dat pati├źnten tijdens crises onmiddellijk worden geholpen, zowel overdag als 's nachts. U kunt ook een breed scala aan verschillende vormen van therapie gebruiken.

Er bestaat echter een risico dat pati├źnten terugvallen in hun oude manier van denken en zich gedragen na hun thuisverblijf in een ziekenhuis. Want na de tijd 'onder de kaasbel' worden ze opnieuw geconfronteerd met hun dagelijks leven en uitdagingen. Zelfs de ontmoeting met onopvallende details, zoals geuren, kan de geestelijke gezondheidsproblemen doen herleven.

Betrokkene is dus voorbereid op de tijd thuis. Bovendien verzorgt de therapeut meestal gedurende de tijd na het verblijf de pati├źnt gedurende de behandeling van de pati├źnt.

Het voordeel van een poliklinische therapie is dat de pati├źnt onmiddellijk kan toepassen wat hij in zijn of haar dagelijks leven heeft geleerd. De therapeutische zorg is echter niet zo intensief als tijdens een ziekenhuisverblijf. Als Mittelding zijn er nog steeds dagklinieken die semi-stationaire psychotherapie mogelijk maken.

groepspsychotherapie

Psychotherapie kan de vorm aannemen van individuele of groepstherapie. De therapie in de groep is beschikbaar in zowel klinische als poliklinische settings.

Velen voelen zich opgelucht om te ontdekken dat andere mensen soortgelijke problemen hebben als zijzelf. Wanneer een groep goed samenwerkt, heeft de gemeenschap een genezend effect. De groepsleden kunnen elkaar kracht geven en helpen bij het oplossen van problemen.

Niet iedereen voelt zich echter op zijn gemak om hun problemen met een groep andere mensen te delen. Vooral degenen die het moeilijk vinden om met vreemden om te gaan, kunnen echter veel baat hebben bij groepspsychotherapie. In de groep kunnen ze interpersoonlijke interacties proberen te oefenen.

Vormen van psychotherapie

Er is een hele reeks verschillende vormen van psychotherapie. Elke therapiemethode is gebaseerd op eigen theorie├źn en omvat verschillende behandelmethoden. De bekendste vormen van psychotherapie zijn gedragstherapie, evenals psychoanalyse en de modernere opvolgers ervan.

psychoanalyse

Psychoanalyse is een van de eerste vormen van therapie van Sigmund Freud. Hoe het werkt en voor wie het geschikt is, lees onder Psychoanalyse

Welke vorm van therapie voor u geschikt is, hangt van verschillende factoren af, zoals de ernst van de psychische stoornis. Het is echter ook cruciaal hoe goed je kunt meedoen met de therapeut en de methodologie. Uw huisarts kan u helpen een geschikte psychotherapeut te vinden.

Psychotherapie: ziekteverzekering

De zorgverzekeraars in Duitsland betalen alleen voor de kosten van drie vormen van therapie: gedragstherapie, psychoanalytische therapie en op diepte psychologie gebaseerde therapie.

gedragstherapie

Hoe een gedragstherapie werkt en voor wie het geschikt is, lees onder Gedragstherapie.

Diepheid-psychologisch gezonde therapie

Voor een psychodynamisch verantwoorde psychotherapie, en wanneer dit geschikt is, zie Psychotherapie op basis van dieptepsychologie.

In de regel bieden psychosomatische klinieken ook een aantal andere vormen van therapie - zoals Gestalt- of kunsttherapie├źn. Deze worden dan door de ziekteverzekeringen overgenomen als onderdeel van de intramurale therapie. Voor psychische problemen kan de pati├źnt door de huisarts worden doorverwezen naar een therapeut of direct een afspraak maken met een therapeut.

De kosten worden alleen vergoed als er een psychische aandoening is gediagnosticeerd die een psychische belasting voor de persoon veroorzaakt. De eerste vijf sessies accepteren de zorgverzekeraars als een proefsessie. De pati├źnt kan dus eerst testen of hij de therapeut aankan.

Wanneer doe je psychotherapie?

Psychotherapie is nodig wanneer iemands gedachten, gevoelens en gedrag de kwaliteit van zijn leven be├»nvloeden. De beperking kan direct worden veroorzaakt door de symptomen van de aandoening, zoals ernstige angst, maar ook door de gevolgen van psychische stoornissen. Sommige pati├źnten kunnen bijvoorbeeld hun werk niet meer doen en verliezen hun partner- en sociale contacten.

De pati├źnten lijden niet altijd aan de symptomen zelf. Er zijn ook psychische stoornissen waarbij de personen hun gedrag vooral aan andere personen schaden. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis voelen zich bijvoorbeeld vaak heel goed in hun vel. Wanneer ze in therapie gaan, is dat meestal omdat familieleden hen dwingen om het te doen.

Psychotherapie voor lichamelijke klachten

Het is al lang bekend dat het lichaam en de psyche op elkaar inwerken. Fysieke ziekte treft vaak de psyche en mentale stoornissen gaan bijna altijd gepaard met lichamelijk ongemak.

Psychotherapie wordt daarom ook aanbevolen voor psychosomatische klachten. Niet zelden zijn fysieke ongemakken geheel of gedeeltelijk geworteld in een mentale oorzaak. Psychotherapie kan bijvoorbeeld helpen bij chronische tinnitus, gastro-intestinale problemen en zelfs levensbedreigende aandoeningen zoals kanker.

Dit laatste gaat over beter omgaan met de enorme mentale stress die gepaard gaat met de diagnose en therapie van kanker. Dit kan een zeer negatief effect hebben op de kwaliteit van leven, maar ook op het succes van de therapie.

Ook bij pijntherapie zijn psychotherapeutische methoden een effectieve ondersteuning. Omdat de innerlijke houding een belangrijke invloed heeft op hoe de pijn wordt beoordeeld en hoe sterk deze wordt waargenomen.

Instructie in de intramurale psychiatrie

Als een pati├źnt lijdt aan een ernstige mentale stoornis of het risico loopt zichzelf of anderen schade te berokkenen, moet hij of zij worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De feitelijke psychotherapie kan echter alleen plaatsvinden als de betrokkene bereid en in staat is om deel te nemen aan het therapieproces.

Mensen die lijden aan acute psychose hebben geen inzicht in ziekte en lijden aan waanidee├źn, hallucinaties en denkstoornissen. U moet eerst worden behandeld met medicatie voordat psychotherapie wordt gestart.

Een ander speciaal geval is verslaving. V├│├│r de psychotherapie moet eerst een ontgifting plaatsvinden. Mensen met een afhankelijkheidsprobleem moeten contact opnemen met een polikliniek of kliniek die gespecialiseerd is in verslavingszorg.

Disambiguation: psychotherapeut, psycholoog, psychiater

Veel mensen hebben moeite met het onderscheiden van de verschillende functietitels in de psychotherapeutische omgeving. Hoewel zowel de psychiater als de psychotherapeut en vele psychologen mensen met psychische stoornissen behandelen, zijn er verschillende beroepsgroepen.

Kortom, men kan onderscheid maken tussen medische en psychologische psychotherapeuten. Beiden hebben een aanvullende opleiding in psychotherapie gevolgd en kunnen psychotherapie aanbieden.

Het belangrijkste verschil is dat de medische psychotherapeut eerder een medische opleiding heeft afgerond en de psychologische psychotherapeut eerder psychologie heeft gestudeerd. Niet elke psycholoog is tegelijkertijd een psychotherapeut.

Een psycholoog heeft een diploma of een masterdiploma in psychologie behaald. Psychologen werken niet alleen op klinisch gebied, maar ook in zaken of onderzoek.

De term psychotherapeut wordt beschermd in Duitsland. Alleen degenen die een psychotherapeutische training hebben gevolgd, kunnen zichzelf een psychotherapeut noemen en, als hij in de context van de overeenkomstige psychotherapeutische vormen oefent, via de wettelijke ziekteverzekering rekeningen afwikkelen.

Maar er zijn andere manieren om psychotherapie te beoefenen. Het medisch attest volgens het Heilpraktikergesetz biedt psychologen en niet-medische beoefenaars de mogelijkheid om hun pati├źnten psychotherapie te bieden. Je mag jezelf echter geen therapeut noemen en de wettelijke ziekteverzekering vergoedt niet de kosten van psychotherapie.

Niet alleen psychologen, maar ook opvoeders en maatschappelijk werkers worden toegelaten tot de activiteit van kinder- en jeugdtherapeuten als zij de geschikte training voor kinder- en jeugdtherapeuten kunnen bewijzen. U mag dan alleen kinderen en adolescenten behandelen.

De psychiater is op zijn beurt een arts die een specialistische opleiding heeft gevolgd op het gebied van psychische aandoeningen. Hij behandelt geestesstoornissen met medicijnen. Alleen een psychotherapeutische bijscholing stelt hem in staat zijn pati├źnten psychotherapeutisch te behandelen.

Wat doe je met psychotherapie?

De inhoud van psychotherapie wordt gevormd door de betreffende vorm van therapie. Ongeacht de vorm van therapie zijn er echter bepaalde elementen die het kader vormen van elke therapie.

Eerste consult, diagnose en prognose

Aan het begin van de therapie beschrijft de pati├źnt het probleem van de therapeut. De therapeut legt vervolgens uit hoe de therapie kan doorgaan.De pati├źnt kan in het eerste interview testen of hij zich comfortabel voelt bij de therapeut en leert wat hij van psychotherapie kan verwachten. Als de therapie moet worden voortgezet, moet de therapeut een diagnose stellen. Zonder deze kosten betalen de zorgverzekeraars geen kosten.

Voor de diagnose richten de therapeuten zich ofwel op de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (DSM-V) of op de internationale classificatie van psychische stoornissen (ICD-10). Aan de hand van vragenlijsten of gestandaardiseerde interviews die gebaseerd zijn op de DSM-V of ICD-10, bepaalt de therapeut welke psychische stoornis aanwezig is.

Veel psychische stoornissen hebben een hoge comorbiditeit, wat betekent dat naast de mentale stoornis op de voorgrond ook andere psychische of lichamelijke stoornissen optreden. Psychotherapie is alleen succesvol als het ook wordt herkend en behandeld.

De therapeut schat hoe de psychische stoornis te wijten is aan de diagnose en individuele situatie van de pati├źnt. In het algemeen hebben psychische stoornissen een betere prognose als ze vroeg worden ontdekt en behandeld. Als er tegelijkertijd meerdere psychische stoornissen aanwezig zijn, wordt de behandeling meestal moeilijker.

Problemen en oorzaken

Voor therapie is het belangrijk om erachter te komen welke familie-, professionele of persoonlijke problemen zijn betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van de aandoening.

Hoe een psychische stoornis ontstaat, is nog niet duidelijk. Voor de meeste psychische stoornissen nemen experts geen oorzaak aan maar een samenspel van verschillende omstandigheden die bijdragen aan de ontwikkeling.

Een veel gebruikt model om de oorzaken te verklaren, is het kwetsbaarheidsstressmodel. Het kwetsbaarheid-stressmodel gaat ervan uit dat een ongunstige interactie van biologische, psychologische en sociale factoren mentale stoornissen kan veroorzaken. Dienovereenkomstig spelen zowel de genen als de omgeving een cruciale rol.

Een ongunstige genetische aanleg kan iemand vatbaarder maken voor een psychische aandoening. In combinatie met mentale stress kan dan een mentale stoornis veroorzaken. Als de gevoeligheid (kwetsbaarheid) groot is, kan zelfs een kleine lading een storing veroorzaken. Maar zelfs mensen die genetisch nauwelijks worden belast, vanwege zware lasten, zoals traumatische ervaringen, geestesziek.

De basis van elke therapie is het gesprek tussen pati├źnt en therapeut. Een vertrouwensrelatie tussen de twee is cruciaal, zodat de betrokken persoon zich kan openen en de therapeut een uitgebreid inzicht krijgt in de levensgeschiedenis van de pati├źnt. De informatie die de therapeut ontvangt, moet vertrouwelijk worden behandeld. Omdat hij vertrouwelijk is en geen informatie mag doorgeven zonder toestemming van de pati├źnt.

Psychotherapie: behandeling

Het doel van psychotherapie is om de symptomen van de huidige psychische stoornis te verminderen of te elimineren en de kwaliteit van leven van de pati├źnt te verbeteren. De behandeling is heel anders, afhankelijk van de vorm van de therapie. Terwijl gedragstherapie bijvoorbeeld gericht is op de opzettelijke verandering van denkpatronen en gedragingen, beginnen dieptepsychologische en analytische psychotherapie├źn met een goed begrip van de oorzaken.

Het type behandeling hangt ook af van de diagnose. Afhankelijk van welke stoornis aanwezig is, ori├źnteert de therapeut zich op specifieke methoden die effectief zijn gebleken voor de behandeling van het betreffende probleem.

Als pati├źnt moet je erop voorbereid zijn dat psychische stoornissen niet van de ene dag op de andere genezen kunnen worden. De duur van psychotherapie hangt ook af van de vorm van therapie. Een therapie duurt meestal enkele maanden tot jaren. Pati├źnten moeten eerst bij hun zorgverzekeraar nagaan hoeveel sessies ze nemen.

In ernstige gevallen krijgt de pati├źnt een combinatie van psychotherapie en medicatie. Het effect van medicatie kan het succes aan het begin van de therapie versnellen.

Het probleem is echter dat de medicijnen bijwerkingen hebben en ook een terugval bedreigen als je ze laat vallen. Kalmerende middelen in het bijzonder zijn problematisch omdat ze hen afhankelijk kunnen maken - in tegenstelling tot bijvoorbeeld antidepressiva. Op de lange termijn is psychotherapie daarom effectiever dan medicatie voor vele aandoeningen.

Einde van de therapie

Aan het einde van de therapie bereidt de therapeut de pati├źnt daarna voor op de tijd. De therapeut vraagt ÔÇőÔÇőnaar bestaande angsten en zorgen die nog moeten worden aangepakt. Als de therapeut dat nodig acht, kan de therapie in sommige gevallen worden verlengd. Na de therapie moet de pati├źnt het gevoel hebben dat ze het kunnen aan, zelfs zonder de therapeut in het dagelijks leven.

Wat zijn de risico's van psychotherapie?

Psychotherapie levert niet altijd positieve resultaten op. In sommige gevallen worden de doelen van de therapie niet bereikt en soms treden zelfs ongewenste effecten van de therapie op. In het ergste geval laat de therapie zelfs schade aan de pati├źnten.

Deskundigheid van de therapeut

Er zijn verschillende redenen voor ongewenste ontwikkelingen in psychotherapie. Enerzijds hangt het succes van de therapie af van de vraag of de therapeut de juiste diagnose stelt en bijgevolg een geschikte behandeling voor de pati├źnt toepast.

Even belangrijk is dat de pati├źnt en de therapeut harmoniseren. Een vertrouwensrelatie tussen pati├źnt en therapeut is een belangrijke voorwaarde voor psychotherapie. Problemen met de vorm van therapie of de therapeut moeten door de pati├źnt openlijk worden aangepakt.

Als de persoon bijvoorbeeld zijn ontevredenheid uit beleefdheid houdt, is de therapie mogelijk niet succesvol. Bovendien zijn er grote verschillen in de deskundigheid van therapeuten. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken en te luisteren voordat je een therapeut kiest.

Samenwerking van de pati├źnt

Bovendien is de therapeut niet altijd verantwoordelijk voor problematische cursussen. Sommige psychische stoornissen nemen een negatieve weg ongeacht de therapie. Mensen die ernstig getraumatiseerd zijn of meerdere mentale stoornissen hebben, hebben meestal een slechtere prognose.

Psychotherapie is moeilijk, zelfs als de pati├źnt niet betrokken wil worden bij de therapie. Met name in het geval van persoonlijkheidsstoornissen missen pati├źnten vaak het inzicht dat psychotherapie noodzakelijk is.

recidieven

Een verslechtering van de symptomen betekent echter niet noodzakelijkerwijs een mislukking. Therapeutische behandeling van traumatische ervaringen kan ervoor zorgen dat pati├źnten tijdelijk slechter voelen, omdat onderdrukte gevoelens en gedachten het bewustzijn binnendringen.

Bij sommige psychische stoornissen verschijnen de symptomen van de ziekte steeds weer na een verbetering. Zulke terugvallen zijn bijvoorbeeld normaal in verslavingen en moeten niet worden geïnterpreteerd als bewijs van falende therapie.

Effecten van therapie

Iedereen die met een therapie begint, moet zich ervan bewust zijn dat dit veranderingen in het leven veroorzaakt. Om het lijden te verminderen, werkt de therapeut aan het gedrag en de gedachten van de pati├źnt die lijden veroorzaken. Als een angstig persoon bijvoorbeeld steeds zelfverzekerder wordt naarmate de therapie vordert, heeft dit ook een impact op zijn omgeving.

De partner is misschien niet gewend aan enige tegenspraak en heeft moeite met de veranderingen. De getroffen persoon kan ook bepaalde privileges verliezen. Omdat een ziekte vaak een zogenaamde "secundaire ziektewinst" oplevert. Dit betekent dat anderen vanwege de ziekte zorgen voor de getroffen persoon, op hem letten of zelfs taken uitvoeren. De angst voor verandering zou echter geen reden moeten zijn om het lijden verder te verduren.

Psychotherapie - gevolgen voor het beroep

Psychotherapie kan een negatief effect hebben, niet alleen in het priv├ęleven, maar ook in het professionele leven. Voorzichtigheid is vooral geboden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeringsmaatschappijen controleren het CV zorgvuldig voordat iemand verzekerd is. Elke indicatie van een psychische aandoening wordt beschouwd als een potentieel risico. Omdat psychologische problemen vaak de reden zijn waarom iemand zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Zelfs met een verbeamtung kan informatie over psychische stoornissen resulteren in een afwijzing.

Een manier om deze moeilijkheden te omzeilen, is door een priv├ę-therapie te krijgen en de kosten zelf te betalen. Noch de huisarts, noch de ziekteverzekering hebben er dan informatie over. De therapeut is onder geheimhouding. Echter, als geheime psychische stoornissen later bekend worden, kan dit negatieve gevolgen hebben.

Waarop moet ik letten na psychotherapie?

Na de individuele therapiesessies is het belangrijk om voldoende te herstellen. De onderwerpen in therapie zijn vaak erg emotioneel. Daarom is het niet altijd gemakkelijk om onmiddellijk daarna naar de dagelijkse dingen te gaan. Er is bewijs in het onderzoek dat het geleerde in therapie sneller kan worden ge├»mplementeerd als de pati├źnt slaapt na de therapiesessie.

Tegen het einde van de therapie ligt de focus op terugvalpreventie. Dit betekent dat de therapeut de pati├źnt voorbereid op mogelijke terugvallen en strategie├źn ontwikkelt waarmee de pati├źnt zichzelf kan stabiliseren.

Recidieven zijn niet ongebruikelijk bij psychische stoornissen. Bij pati├źnten veroorzaken terugkerende symptomen vaak de angst dat ze terugkomen aan het begin. Veel klinieken verwijzen de pati├źnten door naar een polikliniek-therapeut na een verblijf in het ziekenhuis, die gedurende een bepaalde periode voor hen zal blijven zorgen.

Recidieven kunnen vele jaren na de therapie terugkeren. In dit geval moeten pati├źnten niet bang zijn om hulp te zoeken bij een therapeut.

Stress speelt een cruciale rol bij psychische stoornissen. Degenen die goed voor hun eigen lichaam en de eigen psyche zorgen, verminderen het risico van terugval. Het is van cruciaal belang dat de pati├źnt in de loop van de therapie heeft geleerd zichzelf goed te beoordelen, te voelen wanneer het voor hem kritiek wordt en dienovereenkomstig tegen te gaan.

Adequate slaap, een uitgebalanceerd dieet evenals lichaamsbeweging en sport maken ons nog beter bestand tegen psychische stoornissen.Het contact met vrienden en familie geeft ons ook stabiliteit in het dagelijks leven en ondersteunt zo het succes van ├ę├ęn psychotherapie.

Psychotherapie


Zo? Deel Met Vrienden: