Solarium

Regelmatig en gecontroleerd zonnebaden heeft een gezond en ontspannend effect - dit geldt ook voor het solarium.

Solarium

Het solarium in een nieuw licht

Lange tijd is er discussie geweest over de schadelijke effecten van zonnestraling in het algemeen en solaria in het bijzonder. De Amerikaanse onderzoeker prof Michael F. Holick, een professor in de geneeskunde, dermatologie, fysiologie en biofysica en ontdekte de actieve vorm van vitamine D, presenteert nu in zijn laatste boek "Protective zonlicht - de genezende kracht van de zon" het laatste onderzoek naar de relatie van UV-blootstelling en gezondheid.
In zijn voorwoord schrijft prof. Holick dat hij wil bijdragen aan 'de houding van de maatschappij tegenover de zon in het juiste licht te zetten'. Uiteraard lijkt er behoefte te zijn aan informatie over zonlicht. Want wat anders is het, volgens Prof Holick, om uit te leggen dat het advies van veel experts is om de zon zo veel mogelijk te vermijden.
De zon is een belangrijke bron van menselijke gezondheid en zon-tekort vele malen gevaarlijker dan het potentiƫle gevaar van overdosering van UV-stralen. Acute zondeficiƫntie is geassocieerd met verschillende ziekten, zoals depressie, volgens prof. Holick. De richtlijnen van het beleid worden bepaald volgens de mening van professor Holicks, vaak zonder rekening te houden met de nieuwste onderzoeksresultaten. De verantwoordelijken zouden blijkbaar niets weten over de vele bewezen voordelen van de zon voor de menselijke gezondheid.
Met de publicatie van zijn onderzoeksresultaten wil prof. Holick bijdragen aan een nieuw perspectief op dit gebied en leren hoe hij op verantwoorde wijze om kan gaan met de belangrijkste bron van welzijn. Het algemene welzijn hangt, volgens Prof Holick, af van de vraag of we een geschikte relatie met de zon vinden.

Veel mensen lijden aan vitamine D-tekort

Het uitgangspunt van zijn onderzoek was de observatie dat er "een vitamine D-tekort aan epidemische proporties" is in de Verenigde Staten en in een groot deel van de westerse wereld. De oorzaak ligt in de eerste plaats in de toenemende ondervoeding (Vitamine D komt vooral voor in vette vis), de weigering om te compenseren voor dit gebrek aan vitamine D verrijkte melk of voedingssupplementen, en vooral door het feit dat we worden steeds meer voor haar besluiten om de belangrijkste vitamine D-bron te vermijden: het zonlicht.
De vele jaren van waarschuwingen hebben ertoe bijgedragen dat mensen zich steeds meer tegen de zon beschermen en zo naar een ander uiterste gaan, dat de vitamine D-tekort voedt.

Verbetering van de gezondheid van de cellen

Een andere bevinding van prof. Holick is het feit dat niet alleen de nier actieve vitamine D produceert, maar dat blijkbaar elke lichaamscel dit vermogen heeft.
In de prostaat-, borst- en darmcellen voorkomt de actieve vitamine D de kankerachtige, ongezonde celgroei. Dit proces vindt direct in de cellen plaats. Nadat ze de actieve vitamine D hebben gebruikt, wordt deze afgebroken.
Deze effecten concludeert Professor Holick, ondersteuning van de relatief nieuwe besef dat ondanks alle beweringen van het tegendeel, de voordelen van doordachte blootstelling aan de zon opwegen tegen de mogelijke negatieve gevolgen ver.

Verbetering van de gezondheid van organen

Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende ziekten van onze tijd en ook tot de belangrijkste doodsoorzaken. Gedoseerde blootstelling aan de zon heeft, volgens prof. Holick, verbazingwekkende effecten op dit soort ziekten.
De observatie dat de kans op een hoge bloeddruk toeneemt met de afstand van het centrum van het leven tot de evenaar is verbazingwekkend. Dit wordt ondersteund door het feit dat de meeste mensen in de zomer een betere bloeddruk hebben dan in de winter.

Verbetering van de gezondheid van de botten

De relatie tussen blootstelling aan de zon en verschillende botziekten is onomstreden in de geneeskunde en is gerelateerd aan de vitamine D-vorming. Zonder vitamine D, die bijna volledig wordt opgenomen door de zon, krijgen onze botten niet de hoeveelheid calcium die ze nodig hebben om sterk te blijven.
Deze bevinding is met name geĆÆmplementeerd in de behandeling van gammele kinderen. De zo nu en dan gehoorde wenk dat kinderen meer melk zouden moeten drinken is volgens prof. Holick niet helemaal verkeerd, maar eigenlijk bevat melk niet zoveel vitamine D als vaak wordt aangenomen.
Piekeren is het feit dat het niet wordt aanbevolen om kleine kinderen bloot te stellen aan de zon. Volgens Prof. Holick bevat moedermelk bijna geen vitamine D en zonder extra vitamine D-supplementen of zonder blootstelling aan de zon is er een hoog risico op rachitis voor zowel moeder als kind.
Vooral ouderen hebben vitamine D nodig. Omdat het lichaam met toenemende ouderdom altijd zonlicht kan omzetten in vitamine D. Bovendien zijn ouderen vaker in huis en bewegen ze vaak heel weinig. Dit veroorzaakt vaak een vitamine D-tekort.
Daarom kan de combinatie van zonlicht en lichaamsbeweging niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van botten bij ouderen.

Geestelijke verbeteringen

In zijn boek wijst prof. Holick naar nieuwe onderzoeksresultaten die een verband aantonen tussen blootstelling aan de zon en het zogenaamde "circadiane ritme". De regulatie van dit 24-uursritme door zonlicht, waar we dagelijks doorheen gaan, voorkomt ziekten die gepaard gaan met stemmingswisselingen, zoals de seizoensgebonden depressie (winterdepressie).
Volgens Prof. Holick is de oorzaak van talloze psychologische verbeteringen de productie van bĆØta-endorfines, waarvan de productie volgens de laatste bevindingen niet alleen in de hersenen maar ook in de huid wordt geproduceerd. "Misschien voelen mensen zich zo goed wanneer ze wat tijd op het strand doorbrengen of een solarium bezoeken."

Verbetering van auto-immuunziekten

Immuunsysteemaandoeningen zijn de laatste jaren gangbaarder geworden. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen binnendringende micro-organismen. Daarentegen produceert het lichaam antilichamen of gesensibiliseerde lymfocyten. Normaal vallen deze antilichamen de lichaamseigen cellen niet aan. Bij functionele aandoeningen van het immuunsysteem is dit beschermende effect van het lichaam echter tegen hem. De antilichamen worden gesignaleerd dat ze hun eigen cellen moeten aanvallen. Een dergelijke disfunctie wordt vaak geassocieerd met de verzwakking van het lichaam door medicijnen, bacteriƫn of virussen in combinatie met een genetische aanleg.
Deze ziekten worden, volgens een recente ontdekking door prof. Holick, zeldzamer naarmate hij dichter bij de evenaar komt. Blootstelling aan de zon zou dus een belangrijke preventieve maatregel tegen auto-immuunziekten kunnen zijn.

De juiste dosering als voorwaarde voor de preventieve werking van zonlicht

Zelfs als de boodschap van Prof. Holick is: meer in de zon gaan! Dit betekent echter niet dat u uzelf blootstelt aan ongecontroleerde en onbeperkte UV-doseringen. Zoals met de meeste dingen die goed zijn voor mensen, hangt het effect sterk af van de dosering. Te veel zon is schadelijk. Maar een te lage dosering leidt tot geen of slechts zeer zwakke effecten.
Om de juiste dosering voor gezond zonnen te bepalen, zijn twee waarden nodig: de individuele huidgevoeligheid en de bestraling van de zonlichtbron.
Hoewel individuele huidgevoeligheid kan worden gevonden door een paar specifieke vragen te beantwoorden, is het al moeilijker om de bestralingssterkte te bepalen. In het wild kan de exacte instraling niet gemakkelijk worden bepaald, omdat deze afhankelijk is van vele factoren en niet direct kan worden gemeten. Daarom is speciale zorg hier nodig. De bekende aanbevelingen van dermatologen moeten altijd worden opgevolgd.
In het geval van een solarium, als het correct door de bediener wordt bediend, is het duidelijk hoe hoog de bestralingssterkte is. In verband met het bepalen van de individuele gevoeligheid van de huid kan iedereen de individuele bruiningsduur bepalen volgens de tabellen van de aanbevolen bruiningstijden, die aan elke zonnebank moeten worden bevestigd. Sommige moderne solaria hebben zelfs een geĆÆntegreerde huidgevoeligheidsmeting en automatische aanpassing van de individuele dosering (IQ-technologie).
Een zonnebrand moet zeker worden vermeden. Evenzo, dagelijks zonnebaden tot de zonnebranddrempel. Als deze aanbevelingen, in combinatie met het gebruik van zonnebrandcrĆØmes en de goede verzorging van de huid worden onderhouden door middel van geschikte zonnecosmetica, staat niets een gezonde bruining in de weg. Regelmatig en gedoseerd zonnen heeft een gezond en ontspannend effect. Bovendien kan het helpen om een ā€‹ā€‹verscheidenheid aan ziekten te voorkomen.

deining


Zo? Deel Met Vrienden: