Beroerte - gevolgen

Het type en de omvang van de beroerte-episodes hangen af ā€‹ā€‹van de locatie en de ernst van hersenschade. Ontdek hier meer!

Beroerte - gevolgen

Type en omvang van Stroke Volg afhankelijk van de locatie en de ernst van hersenschade. Vaak gaat het om emotionele stoornissen, verlammingen, spraak- en taalstoornissen. Visusstoornissen zijn ook veel voorkomende gevolgen van een beroerte. Sommige patiƫnten veranderen ook hun persoonlijkheid na een beroerte. Lees hier meer over de belangrijkste gevolgen van een beroerte!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. I63I64I61I69

Productoverzicht

Beroerte - gevolgen

 • Stroke: gevolgen die je leven veranderen

 • bewegingsstoornissen

 • Verwaarlozing en andere aandachtsstoornissen

 • Spraak- en spraakstoornissen

 • dysfagie

 • wazig zien

 • verdoving

 • geheugenproblemen

 • veranderingen in de persoonlijkheid

 • Andere gevolgen van een beroerte

 • prognose

Stroke: gevolgen die je leven veranderen

Ongeveer de helft van alle patiĆ«nten die een beroerte hebben overleefd, heeft permanente schade opgelopen die hun dagelijks leven verandert. De aard en omvang van deze beroerte-episoden hangen af ā€‹ā€‹van welk hersengebied ernstig was beschadigd. Heel vaak hebben degenen die getroffen zijn door de beroerte-afleveringen verzorging of zelfs ernstig gehandicapt. In Duitsland is beroerte de meest voorkomende oorzaak van langdurige zorg.

Lees ook

 • overzicht
 • Stroke: kort overzicht
 • beschrijving
 • symptomen
 • Transient ischaemic attack (TIA)
 • Oorzaken en risicofactoren
 • Examens en diagnose
 • behandeling
 • Slag eenheid
 • Ziekteprocedure en prognose

Stroke Consequences: Movement Disorders

Na een beroerte hebben veel patiĆ«nten bewegingsstoornissen (motorische achterstand). Het spectrum varieert van lichte gangonzekerheden tot uitgebreide verlamming. Heel vaak vindt bijvoorbeeld een onvolledigheid plaats hemiplegie (Hemiparese): het beĆÆnvloedt niet alleen de arm en het been, maar ook het gezicht. De hemiplegische gezichtsverlamming is herkenbaar aan een hangende mondhoek en slap ooglid. Spreken, kauwen en slikken kan ook worden verstoord door de verlamming.

Andere veel voorkomende beroerte-episodes zijn ataxie en apraxie: de term ataxie duidt een verstoorde coƶrdinatie van beweging aan. Dit kan van invloed zijn op zowel grove motorische vaardigheden (zoals lopen) en fijne motorische vaardigheden (zoals schrijven).

Op de apraxie is de uitvoering van meer complexe bewegingen zoals haarkammen of het openen van een brief gestoord. De noodzakelijke motorische vaardigheden of de individuele bewegingen (zoals het opheffen van arm naar hoofd hoogte), worden echter niet beĆÆnvloed. Apraxie komt vaak voor bij schade aan de linker hemisfeer.

Zie hier hoe je een beroerte herkent en wat er in de hersenen gebeurt.

Stroke Consequences: Neglect en andere aandachtstekortstoornissen

Stroke patiƫnten met ƩƩn verwaarlozing gedragen zich alsof ƩƩn zijde van de buitenkant (inclusief het eigen lichaam) afwezig was. Het is meestal de linkerkant (vanwege schade in de rechter hemisfeer). Dingen in de getroffen helft van de kamer worden verwaarloosd, dus gewoon genegeerd, alsof ze niet bestonden. De zintuiglijke stimuli worden door het lichaam ontvangen, maar niet bewust waargenomen. De patiƫnten zelf merken dit meestal helemaal niet.

Bij verwaarlozing is de ruimtelijke aandacht verstoord. Maar er zijn nog steeds andere vormen van aandachtstekortstoornisdat kan voorkomen als een stroke-aflevering. Sommige patiƫnten hebben bijvoorbeeld problemen met selectieve aandacht: ze kunnen zich niet of nauwelijks concentreren op ƩƩn ding en niet-relevante stimuli dienovereenkomstig uitschakelen. Na een beroerte kan waakzaamheid (permanente aandacht) ook verminderd zijn, dwz het vermogen om de aandacht langer vast te houden.

Stroke Consequences: Spraak- en spraakstoornissen

Taalkundige communicatie kan na een penseel op verschillende manieren worden belemmerd. Zo kan zelfs een lichte beroerte gevolgen hebben in het taalgebied, meer bepaald een gemakkelijke afasie: In deze taalstoornis kunnen patiƫnten hun gedachten moeilijk te begrijpen maken of zelfs nauwelijks begrijpen wat anderen zeggen. Dit heeft ook invloed op lezen en schrijven.

spraakstoornissen zijn ook mogelijke gevolgen van een beroerte: de getroffenen spreken schokkerig, verwaterd, monotoon en traag of overhaast.

 • Afbeelding 1 van 10

  Stroke - de belangrijkste risicofactoren

  270.000 mensen per jaar raken een beroerte in Duitsland. De belangrijkste risicofactoren zijn hypertensie, obesitas en roken. Hier zijn andere mogelijke triggers die de kans op een beroerte kunnen vergroten.

 • Afbeelding 2 van 10

  zwakzinnigheid

  Taiwanese onderzoekers hebben ontdekt dat de ziekte van Alzheimer een verhoogd risico op een beroerte heeft. De kans op een herseninfarct was 66 procent hoger dan bij mensen zonder dementie, maar met dezelfde risicofactoren. Volgens de Duitse Alzheimer Society leven ongeveer 1,4 miljoen mensen in Duitsland met Alzheimer.

 • Afbeelding 3 van 10

  griepinfectie

  Griep leidt tot een opeenstapeling van beroertes, meldt de German Stroke Help. Experts suggereren dat virussen in het lichaam verhoogde bloedstolling veroorzaken. Dit veroorzaakt vaak verkalking van de vaatwanden, wat kan leiden tot klonteren in de bloedvaten. Het goede nieuws: vooral bij ouderen beschermt een griepvaccin indirect ook door een beroerte.

 • Afbeelding 4 van 10

  geslacht

  In de tussentijd worden meer vrouwen dan mannen door een beroerte getroffen. Ongeveer 55 procent van de patiƫnten is vrouw. Vanwege demografische trends verwachten experts dat het aandeel vrouwen zal blijven stijgen: de gemiddelde leeftijd voor een herseninfarct bij vrouwen is 75 jaar, mannen lijden echter gemiddeld 68 jaar aan een beroerte. De hogere beginleeftijd is waarschijnlijk de reden waarom vrouwen na een aanval vaker voor de zorg zorgen dan mannen.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 10

  Zout voedsel

  Te veel zout in het voedsel verhoogt het risico op een beroerte. Omdat met het zoutverbruik de bloeddruk stijgt, meldt de German Stroke Society (DSG). Als je tien gram zout per dag eet, neemt het risico op een beroerte op lange termijn met bijna 25 procent toe. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dagelijks slechts vijf gram zout te consumeren.

 • Afbeelding 6 van 10

  slaapapneu

  Nachtelijke ademstilstand, de zogenaamde slaapapneu, is een risicofactor voor een beroerte. Dit is de conclusie van studies uit Zweden en de VS. Over het algemeen hebben patiƫnten met apnoe een twee- tot drievoudige verhoogde kans op een herseninfarct. De tekort aan zuurstoftoevoer 's nachts leidt tot vermoeidheid en gebrek aan concentratie. Bovendien bevordert slaapapneu ook andere risicofactoren zoals hypertensie.

 • Afbeelding 7 van 10

  depressie

  Vrouwen met depressieve symptomen hebben een 30 procent hoger risico op een beroerte - volgens een Amerikaans onderzoek met 80.000 deelnemers. Depressiva hebben minder aandacht besteed aan andere risicofactoren zoals diabetes of hypertensie, aldus de onderzoekers, dus daarom kwam het tot deze context. Uw aanbeveling: behandelende artsen moeten zich ook dringend richten op mogelijke risicofactoren voor een beroerte.

 • Afbeelding 8 van 10

  Hormonale anticonceptie

  Vrouwen die hormonale geneesmiddelen gebruiken, hebben ook een groter risico op een beroerte vanwege het verhoogde risico op trombose. Het treft ze echter niet zo vaak als gevreesd, zo bleek uit een Deense studie. Volgens dit lijden twee op de 10.000 vrouwen elk jaar aan een beroerte vanwege hun preventie. Daarom schatten de onderzoekers het risico van de pil en andere hormonale anticonceptiva als minimaal in.

 • Afbeelding 9 van 10

  ploegendienst

  Ploegendienst benadrukt lichaam en geest. Naast een gebrek aan slaap en vermoeidheid heeft de verstoring van het dag-nachtritme ernstige gevolgen voor de gezondheid. Ploegenarbeiders hebben meer kans om te lijden aan hoge bloeddruk, stoornissen in het lipidenmetabolisme en diabetes. Op de lange termijn verhoogt het daarom hun risico op een hartaanval en beroerte met vijf procent, zoals blijkt uit een publicatie in het British Medical Journal.

 • = 10? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 10 van 10

  suikerziekte

  Diabetici lijden vaker aan een beroerte dan niet-diabetici. Bovendien hebben diabetici meer kans op complicaties en meer kans om te overlijden als gevolg van een beroerte. Dit komt onder meer door de hoge bloedsuikerspiegel, die de bloedvaten permanent beschadigt.

Stroke Consequences: Dysphagia

Veelvoorkomende beroertes zijn slikstoornissen (dysfagie). In een hemiplegische gezichtsverlamming kunnen patiƫnten bijvoorbeeld moeite hebben met het vasthouden van vloeistoffen in de mond of het vormen van voedsel in een goed ingeslikte baal.

Een verstoorde slikreflex, die is gebaseerd op schade aan de hersenstam, kan dodelijker zijn. Normaal sluiten de stemplooien reflexmatig tijdens het slikken en sluit de epiglottis de luchtpijp. Als deze reflex verstoord is, kan voedsel de luchtpijp binnendringen. Dat kan gewelddadig zijn hoesten tot en met verstikking veroorzaken. Bovendien kunnen voedseldeeltjes die de longen binnendringen een a hebben longontsteking trigger (aspiratiepneumonie).

Een dergelijke aspiratiepneumonie kan zich ook ontwikkelen als de hersenbeschadiging de hoeststimulus elimineert. Dan inslikken voedselresten kunnen niet worden getransporteerd door uit te hoesten. Dokters spreken van "Saaie ambitie".

Op slikproblemen na een beroerte volgen vaak incidentele of ondervoeding en uitdroging: Bij het slikken kan zo omslachtig dat patiƫnten te weinig voedsel en vocht zijn.

Lees meer over de onderzoeken

 • computertomografie
 • fMRI
 • MRI
 • Neurologisch onderzoek

Strokexplosies: wazig zien

Stroke wordt heel vaak gevolgd door wazig zien. Welke zij, afhankelijk van welk deel van de gezichtsbaan (oogzenuw, visuele in de hersenen) wordt beĆÆnvloed door de hersenbeschadiging.

Veel patiƫnten hebben er bijvoorbeeld ƩƩn versmald gezichtsveld: De marges zijn verduisterd alsof de patiƫnt door een buis of tunnel kijkt (tunnel Vision). Soms ontbreekt de helft van het gezichtsveld (hemianopsia) in beide ogen. de Gezichtsvelddefecten kan ook betrekking hebben op een kleiner deel van het gezichtsveld, maar ongeveer een kwart (Quadrantenanopsie) of een kleiner gedeelte (scotoom).

Als de slag beschadigde de zogenaamde secundaire visuele cortex in de hersenen, kunnen patiƫnten inderdaad hun omgeving kunnen zien, maar niet meer herkennen en benoemen. Andere mogelijke gevolgen van een beroerte in het gezichtsveld omvatten dubbel zien, oog flikkering en tijdelijke blindheid aan ƩƩn oog.

Lees meer over de therapieƫn

 • ergotherapie
 • craniotomy
 • Lyse
 • vultrechter
 • PEG tube
 • thromboendarterectomy

Stroke Consequences: Feelings

Na een beroerte, kan veel patiƫnten slechts in beperkte mate of helemaal niet uit te oefenen in sommige gebieden Half lichamelijke gewaarwordingen. Patiƫnten voelen zich niet als aanraking, pijn en temperatuur stimuli in elk lichaam regio of nauwelijks.

Stroke Consequences: Memory Disorders

Geheugenstoornissen zijn ook een van de meest voorkomende beroerte-episodes. Sommige patiƫnten hebben bijvoorbeeld moeite met het oproepen van opgeslagen kennis die voorafgaand aan de stroke is opgedaan. Anderen vinden het moeilijk om nieuwe informatie te onthouden. Dit kan echter ook te wijten zijn aan een aandachtstoornis.

Het type geheugenstoornis suggereert vaak de locatie van hersenbeschadiging. Kan een CVA-patiƫnt niet langer, bijvoorbeeld om feitelijke kennis te onthouden (als de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, beroepsvaardigheden of recepten), de slag is de zogenaamde semantisch geheugen in de linker temporale kwab aangetast. Schade in de rechter frontale kwab, aan de andere kant, kan van invloed zijn op het episodisch geheugen. Dit is de zetel van persoonlijke ervaringen zoals je eigen bruiloft.

Stroke Consequences: Personality Changes

Als gevolg van een beroerte kan de persoonlijkheid van de patiƫnt veranderen. Sommigen worden lusteloos of vertonen tekenen van berusting en depressie. Anderen zijn vatbaar voor dwangmatig huilen of plotselinge uitbarstingen van woede. Dit vereist veel begrip en geduld van de familieleden en zorgverleners.

Andere gevolgen van een beroerte

Stroke wordt vaak gevolgd door andere stoornissen en beperkingen. Bijvoorbeeld, een infarct in de hersenstam in aanvulling op de eerder genoemde verminderd gezichtsvermogen en gezichtsverlamming kan, bijvoorbeeld, verandert het gevoel van smaak of veroorzaken slechthorendheid. Sommige patiƫnten hebben ook ontlasting of urine-incontinentie. Andere veel voorkomende beroerte-episodes omvatten evenwichtstoornissen en duizeligheid. Ze zijn gebaseerd op beschadiging van het cerebellum of de hersenstam en verhogen het risico op vallen.

Stroke Consequences: Prognosis

Of en in welke mate de uitkomsten van een beroerte alleen of met therapie verbeteren, varieert sterk. Dat een regressie van bewegingsstoornissen en een aantal andere effecten van de hersenen van een beroerte is mogelijk op alles is te wijten aan de plasticiteit van de hersenen: door middel van reorganisatie van neurale verbindingen van andere hersengebieden kan vaak neemt de taken van de beschadigde hersenen regio.

Over het algemeen hangt de prognose van beroerte-episodes van veel verschillende factoren af. Deze omvatten de leeftijd van de patiƫnt, de ernst van de schade en het type therapie. Dit moet worden afgestemd op de individuele behoeften en tekortkomingen van de patiƫnt.

Bewegingsstoornissen over welke zijn de meest voorkomende slag gevolgen, zelden volledig weer te laten verdwijnen. In de meeste gevallen verbeteren ze echter binnen acht tot twaalf weken na de beroerte. Er zijn echter ook patiƫnten bij wie de regressie maanden of jaren duurt.

Bij patiƫnten met een beroerte met vele, kleine vat occlusie in de hersenen (LACI), pure motorstoringen en een intact lichaamsbewustzijn zijn de kansen op succes van een therapie meestal goed. Dit geldt zelfs als er na de aanval ernstige hemiplegie is in de acute fase. Erger nog, de prognose valt in extra neurologisch Stroke Volg bijvoorbeeld als de patiƫnt ook afasie (spraakstoornis) of verwaarlozing heeft.


Zo? Deel Met Vrienden: