Systemische therapie

Systemische therapie is een psychotherapeutische procedure. Het centrale concept van de methode is om problemen te begrijpen, niet als een verstoring van een individu, maar als een gevolg van een verstoring in de sociale omgeving van het individu, dat wil zeggen van het systeem. Een systeem kan bijvoorbeeld het gezin zijn, maar ook de school of de werkomgeving.

Systemische therapie

de Systemische therapie is een psychotherapeutische procedure. Het centrale concept van de methode is om problemen te begrijpen, niet als een verstoring van een individu, maar als een gevolg van een verstoring in de sociale omgeving van het individu, dat wil zeggen van het systeem. Een systeem kan bijvoorbeeld het gezin zijn, maar ook de school of de werkomgeving. De interacties tussen de betrokken persoon en zijn omgeving zijn de focus van systemische therapie. Lees hier hoe systemische therapie werkt en wanneer het geschikt is.

Productoverzicht

Systemische therapie

  • Wat is systemische therapie?

  • Wanneer doe je een systemische therapie?

  • Wat doe je met systemische therapie?

  • Wat zijn de risico's van systemische therapie?

  • Waarop moet ik letten na een systemische therapie?

Wat is systemische therapie?

Systemische therapie beschouwt mensen als onderdeel van een systeem. Alle personen in een systeem zijn direct gerelateerd, bijvoorbeeld in een gezin. Wijzigingen in een systeem zijn daarom van invloed op alle leden. Verstoorde relaties of ongunstige communicatiepatronen in het systeem kunnen de geestelijke gezondheid van individuele leden beĆÆnvloeden.

Systeemtherapeuten schrijven iemands problemen daarom toe aan een systeemstoornis. In tegenstelling tot andere therapieƫn, ligt de focus niet op het vinden van de invloeden die je ziek maken. Want in systemische therapie gaat de therapeut ervan uit dat elke stoornis ook een specifiek doel in het systeem vervult. Samen met de patiƫnt probeert hij de functie van de symptomen binnen het systeem bloot te leggen.

Systemische therapie is geƫvolueerd van gezinstherapie. Het wordt daarom ook Systemische Gezinstherapie genoemd. Vertegenwoordigers van systemische benaderingen hebben ingezien dat niet alleen het gezin een rol speelt in de geestelijke gezondheid. Ze hebben familietherapie uitgebreid en omvatten alle relevante patiƫntrelaties in systemische therapie.

Naast het gezin kunnen partnerschappen of relaties met klasgenoten of collega's een rol spelen. De systeemtherapie kan ook in een individuele setting plaatsvinden. De zorgverleners zijn dan afwezig, maar de therapeut kan bijvoorbeeld met symbolen werken om zorgverleners te omvatten.

Hoewel systemische therapie in andere landen al lange tijd wordt gebruikt als effectieve psychotherapie, is het pas sinds 2008 wetenschappelijk erkend in Duitsland. Het zal nog enkele jaren duren voordat de zorgverzekeraars de kosten van systemische therapie dekken.

Systemisch advies: definitie

Wat is systemisch advies? Methoden van systemische counseling zijn vergelijkbaar met die van systemische therapie, omdat ze hetzelfde basisidee volgen: om problemen op te lossen, beginnen ze met het systeem. De definitie van de systemische therapie verschilt van het advies voor de behandeling van psychische aandoeningen als onderdeel van een therapie. Systemische counseling daarentegen is gericht op alledaagse problemen en ondersteunt diegenen die betrokken zijn bij de concrete implementatie van doelen en het oplossen van problemen. Daarom heeft systemische counseling vaak een kortere duur dan systemische therapie.

Systemisch toezicht

Vooral in psychosociale en klinische settings speelt ook systemisch toezicht een belangrijke rol. Een supervisor ondersteunt bijvoorbeeld adviseurs of psychologen in hun beroep door na te denken over hun werk. Systemisch toezicht kan zowel in individuele instellingen als in een groep plaatsvinden. Supervisie wordt nu ook in bedrijven gebruikt om bijvoorbeeld de communicatieprocessen in teams te verbeteren.

Systemische coaching

De systemische coaching gaat vooral over de dynamiek in organisaties en teams. Systemische coaches gebruiken Systemische benaderingen om individuen, teams of leiders te helpen bij hun loopbaanontwikkeling. Naast de systemische kennis hebben ze ook organisatorische expertise.

Het is belangrijk op te merken dat zowel de termen "systemische counseling" als "systemische coaching" niet wettelijk beschermd zijn. Individuen die een coach of consultant persoonlijk benaderen, moeten daarom letten op hun beroepskwalificaties. Gediplomeerde psychologen of psychologen met een master (psycholoog M.Sc.) hebben een professioneel gekwalificeerd en erkend onderwijs gevolgd. Opvoeders en maatschappelijk werkers / maatschappelijk werkers zijn vaak systemische consultants of coaches.

Wanneer doe je een systemische therapie?

Systemische therapie kan een breed scala aan levensonderwerpen behandelen. Van professionele crises tot het omgaan met psychische stoornissen. Systemische therapie wordt beschouwd als een effectieve behandelingsoptie voor affectieve stoornissen zoals depressie, evenals eetstoornissen, verslavingen, schizofrenie en psychosomatische ziekten. Kinderen en adolescenten profiteren ook van een systemische therapie.

Zoals de meeste therapieƫn heeft systemische therapie alleen zin als de patiƫnt erbij wil betrokken raken.Bij systemische therapie omvat dit de bereidheid om te kijken naar de exacte processen in systemen, zoals het gezin. Voor patiƫnten bij wie de problemen niet gerelateerd zijn aan systemen, kan een andere vorm van therapie geschikter zijn.

Wat doe je met systemische therapie?

Bij systeemtherapie gaat het in de eerste plaats om het begrijpen van de relatiestructuren en patronen in het systeem. Wie neemt welke rollen? Waarom gedraagt ā€‹ā€‹een persoon zich op een bepaalde manier? Hoe reageren mensen op elkaar? Ongebalanceerde relaties, ongezonde patronen en ongunstige communicatie worden beschouwd als sleutelfactoren in systemische therapie voor psychische problemen. De oplossing is daarom om deze ongunstige patronen te veranderen.

De therapeut richt zich op de bestaande middelen die de patiƫnt en zijn verzorgers meebrengen. Vaak hebben de patiƫnten vaardigheden die ze niet hebben gebruikt of misbruikt. Dit kan het vermogen zijn om goed te luisteren, om geschillen te beslechten of om te zegevieren.

Voor de behandeling van psychische aandoeningen onderzoekt de therapeut ook de functie van de symptomen in het systeem. Een voorbeeld zou een depressieve moeder zijn die alleenstaand ouder is en zich zorgen maakt dat haar zoon haar misschien zal verlaten. Hun depressie draagt ā€‹ā€‹er aan bij dat de volwassen zoon niet weggaat omdat hij zich zorgen om haar maakt.

Dit betekent echter niet dat de therapeut een kwaadwillige intentie voor de moeder impliceert. De effecten in het systeem zijn meestal niet op de hoogte van de getroffenen. Wanneer patiƫnten de relaties begrijpen en zien welke zin hun symptomen hebben in een systeem, kunnen ze gemakkelijker omgaan.

De therapeut gebruikt onder andere de volgende systemische therapiemethoden om de systeemcontext en alternatieve oplossingen zichtbaar te maken:

Systemische therapie: circulaire vragen

Systemische therapeuten gebruiken vaak cirkelvragen. Ze vragen de persoon niet direct naar zijn gevoelens aan een andere persoon, maar plaatsen de persoon in het perspectief van een derde persoon. Als een voorbeeld kan de therapeut een vader vragen hoe zijn zoon de relatie tussen de vader en de moeder zou beschrijven. Deze verandering van perspectief kan in het begin verwarrend en onbekend zijn. De circulaire vragen maken het echter mogelijk om zich altijd op het hele systeem te concentreren.

Systemische therapie: genogram

Om de therapeut inzicht te geven in de gezinsstructuur, vraagt ā€‹ā€‹hij de familie om een ā€‹ā€‹genogram te maken. In het genogram kan de familie niet alleen hun stamboom tekenen, maar ook de relaties met elkaar weergeven met verschillende lijnen. Dikke lijnen kunnen een sterke band en gebroken lijnen met elkaar uitdrukken. Het doel van gezinstherapie is om starre patronen en vastgeroeste gedachten op te lossen. Omdat dit nieuwe kansen creĆ«ert om aan de conflicten te werken.

Systemische therapie: familiebeeldhouwwerk

Een andere systematische benadering in systemische therapie is het familiesculptuur. Een familielid plaatst de leden in de kamer zoals hij of zij elkaars relaties ziet. Familieleden die het goed met elkaar vinden, zouden bijvoorbeeld dicht bij elkaar staan. Conflicten worden duidelijk wanneer de personen met hun rug tegen elkaar worden geplaatst.

Deze methode laat zien hoe een familielid het gezin waarneemt en kan sterke emoties veroorzaken bij alle betrokkenen. De therapeut instrueert de persoon vervolgens om het gezin op te zetten zoals ze de situatie zouden willen. Het familiesculptuur kan helpen om de dynamiek in het gezin te veranderen.

Systemische therapie: familieconstellatie

Net als bij de familiesculptuur worden mensen ook in de kamer geplaatst om de relaties in het systeem te illustreren. Het zijn echter niet de familieleden zelf die worden ingezet. Vanuit een groep worden neutrale personen gevraagd om namens de gezinsleden te staan. De patiƫnt zelf kiest ook een substituut voor zichzelf.

De patiĆ«nt positioneert vervolgens de personen volgens zijn familiefoto in de kamer. Dan gaat hij naar de rand zitten en kan de interactie van buitenaf observeren. De therapeut vraagt ā€‹ā€‹de opgestelde mensen hoe ze zich voelen in hun positie. Hoewel de deelnemers de persoonlijke geschiedenis van de patiĆ«nt niet kennen, treden dergelijke dynamieken vaak op omdat ze in feite in het gezin de overhand hebben. Wanneer individuen van positie veranderen, verandert ook de dynamiek. Op deze manier kunnen oplossingen worden uitgeprobeerd.

Familieconstellatie is een controversiƫle methode. De kritiek op de familieopstelling kwam voort uit het werk van therapeuten die niet voldoende waren opgeleid voor een familieopstelling of die van deze methode gebruik maakten om hun voordeel te doen. Noch weerspiegelen ze soms de open, respectvolle en onbevooroordeelde houding die de Systemic Therapist zou moeten aannemen ten behoeve van zijn patiƫnt.

Wat zijn de risico's van systemische therapie?

Bij systemische therapie omvat de therapeut belangrijke zorgverleners in het therapieproces. Als bestaande problemen bijvoorbeeld openlijk worden besproken in het familiesysteem, kunnen zich nieuwe spanningen en problemen voordoen.

In het begin vinden veel mensen veranderingen bedreigend omdat ze de vertrouwde en de resulterende beveiliging in gevaar brengen. Aanpassing aan een nieuwe situatie kan voor sommige mensen weerstand oproepen. In het ergste geval reageren gezinsleden zelfs met agressie. Het is daarom bijzonder belangrijk dat de persoon in kwestie de therapeut informeert over problemen die zich buiten de therapie voordoen.

Hoe succesvol Systemische psychotherapie is, hangt van verschillende factoren af. Het belangrijkste is dat er een goede relatie bestaat tussen de therapeut en de patiƫnt. Als u zich ongemakkelijk voelt met de therapie, moet u dit bespreken met uw therapeut en indien nodig op zoek gaan naar een andere therapeut.

Waarop moet ik letten na een systemische therapie?

Na de therapiesessies is het zinvol om de besproken onderwerpen in vrede te verwerken. In therapie komen vaak emotioneel geladen onderwerpen voor. Geef jezelf en de anderen de tijd om de gevoelens te ordenen.

Het is ook belangrijk dat de inhoud van de therapiesessies niet wordt gebruikt om andere mensen van hun fouten te houden. Het is een grote overwinning voor veel mensen om over hun gevoelens te praten in het bijzijn van anderen. Een respectvolle interactie met elkaar heeft daarom een ā€‹ā€‹positief effect op de therapie.

Als de problemen aanhouden na het einde van de behandeling, kunt u met uw therapeut praten over het verlengen van de therapie. Als u vindt dat geestelijke gezondheidsproblemen optreden, moet u opnieuw contact opnemen met een therapeut. In dit geval kan een enkele therapie het geval zijn Systemische therapie de voorkeur.

Systemische therapie


Zo? Deel Met Vrienden: