Tetrazepam

Tetrazepam helpt tegen spierspanning, angst en paniekaanvallen, maar kan niet langer worden voorgeschreven. Waarom, lees hier!

Tetrazepam

Het actieve ingrediƫnt Tetrazepam helpt tegen pathologische spierspanning, angst en paniekaanvallen, maar kan niet langer worden voorgeschreven sinds 1 augustus 2013. Inderdaad, een uitgebreid onderzoek door de Europese Commissie heeft aangetoond dat het nemen van sommige mensen op Tetrazepam resulteerde in ernstige huidreacties, soms levensbedreigend of dodelijk. Bovendien waren ze onvoorspelbaar en konden ze op elk moment van de behandeling voorkomen. Hier kunt u alle belangrijke informatie over tetrazepam lezen.

Dit is hoe Tetrazepam werkt

werkingsmechanisme

Het menselijke zenuwstelsel heeft verschillende boodschappersubstanties (neurotransmitters) die een activerend of remmend effect kunnen hebben. Normaal gesproken zijn ze in balans en zorgen ze voor een gepast antwoord op externe omstandigheden zoals rust of stress. Een van deze boodschappers, GABA (gamma-aminoboterzuur), heeft een remmend effect op het zenuwstelsel zodra het zich bindt aan zijn koppelingsplaatsen (receptoren). Tetrazepam versterkt de werking van deze stof, resulterend in spierontspanning en sedatie.

Entry en werkingsduur

Het actieve ingrediĆ«nt wordt volledig opgenomen in de darm. Het tetrazepam-effect kan enkele dagen aanhouden. Ook zijn stoffen die ontstaan ā€‹ā€‹na conversie van het medicijn in de lever nog steeds effectief.

Wanneer werd tetrazepam gebruikt?

De indicaties (indicaties) van tetrazepam omvatten:

  • paniekaanvallen
  • Spastische ziekten van het zenuwstelsel (ziekte van Little, multiple sclerose)

Dus tetrazepam werd gebruikt

Het actieve ingrediƫnt werd voornamelijk gebruikt in de vorm van tabletten en druppels. De dosering van tetrazepam was 50 milligram per dag op baseline. Het werd vervolgens langzaam verhoogd tot 200 milligram per dag. Bij kinderen van ƩƩn jaar, adolescenten, oudere patiƫnten en nierfunctiestoornissen moest de dosis worden verlaagd.

Verhogingen en verlagingen van de dosis van het geneesmiddel tetrazepam altijd kruipen, dat is geleidelijk over een periode van enkele weken, plaatsvinden.

Wat zijn de bijwerkingen van tetrazepam?

Bij ongeveer ƩƩn tot tien procent van degenen die behandeld werden ontwikkeld na het nemen van karakteristieke Tetrazepam bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, coƶrdinatie- en spraakstoornissen, en maag- en darmklachten. Deze klachten verdwenen echter meestal tijdens de behandeling. Af en toe (bij 0,1 tot 1 procent van de behandelde patiƫnten), zijn allergische huidreacties en spierzwakte opgetreden. Nog minder vaak waren er ernstige huidreacties, menstruatiestoornissen bij vrouwen en een verminderd seksueel verlangen (libido).

Een andere mogelijke bijwerkingen was een effectieve omkering (paradoxaal Tetrazepam actie): Hoewel de drug eigenlijk het tegenovergestelde moeten doen, kon hij paradoxaal genoeg leiden tot een activering van het zenuwstelsel en als gevolg van opwinding met angst, slapeloosheid, agressie en spierkrampen.

Waar moest men rekening mee houden bij het gebruik van tetrazepam?

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De werkzame stof tetrazepam leidt tot een aanzienlijk verminderde reactiviteit. Patiƫnten werd daarom geadviseerd geen zware machines te gebruiken of om actief te zijn op de weg nadat ze het hadden ingenomen. Dit werd meer en meer waar in combinatie met alcohol.

verslavend

Tetrazepam mag alleen zo kort mogelijk worden gebruikt omdat het na korte tijd verslavend kan worden. Na stopzetting van het geneesmiddel kunnen slaapstoornissen en paniekaanvallen optreden (vooral als het medicijn plotseling wordt stopgezet).

interacties

Er is een groot potentieel voor interacties met andere geneesmiddelen. In het bijzonder, centraal werkende geneesmiddelen (psychofarmaca, pijnstillers, slaappillen, allergie remedies) verhoging van de effecten en bijwerkingen van Tetrazepam.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangere vrouwen mochten alleen tetrazepam krijgen na een strikte risico-batenanalyse. Vooral in het laatste trimester van de zwangerschap het nemen is van cruciaal belang geacht, aangezien zij dan kon komen na de geboorte van de pasgeborene aan de "floppy baby syndrome". Dit zijn zwakheden van de pasgeborene met uitdroging, tragere ademhalingsfrequentie, verminderde hartslag, gebrek aan zuurstof en spierzwakte. In plaats daarvan moet worden vermeden op beter bestudeerde medicijnen. Ibuprofen en diclofenac (tot de 30e week van de zwangerschap) vertegenwoordigd hier goed geteste alternatieven. Indien nodig, kan het beter onderzocht diazepam worden gebruikt voor een korte tijd.

In de lactatie, deskundigen aanbevolen tetrazepam aanbevolen de pijnstiller ibuprofen of fysiotherapeutische maatregelen.

Contra

Tetrazepam kon niet worden toegepast in bepaalde gevallen, zoals bij ernstige pathologische spierzwakte (myasthenia gravis), ademhaling onderbrekingen tijdens de slaap (slaapapneusyndroom)ernstige leverbeschadiging en ruggenmerg- of hersenaandoeningen van de motorische coƶrdinatie (spinale en cerebellaire ataxie). Andere contra-indicaties waren drugs-, drugs- en alcoholverslaving.

Hoe u medicijnen kunt krijgen met Tetrazepam

Tetrazepam is niet langer beschikbaar vanwege onvoorspelbare, ernstige huidreacties. Bestaande therapieƫn met tetrazepam moeten geleidelijk (dwz door geleidelijke dosisverlaging over meerdere weken) worden beƫindigd en vervangen door alternatieve therapieƫn.

Sinds wanneer is tetrazepam bekend?

Tetrazepam staat al relatief lang bekend als een medicijn uit de groep van zogenaamde benzodiazepinen. Aanvankelijk werd het medicijn gebruikt om angst te kalmeren en verlichten. Al snel werd ook het spierverslappende effect van het medicijn herkend. Lange tijd werd hij met succes gebruikt voor pijnlijke spierspanning. Het risico op ernstige huidreacties die kunnen optreden met de behandeling met tetrazepam werd echter al snel duidelijk. Een uitgebreide studie van de Europese Commissie kwam uiteindelijk tot het resultaat dat de risico's duidelijk het voordeel van een behandeling met Tetrazepam overschrijden. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de werkzame stof in augustus 2013 niet meer in Duitsland wordt voorgeschreven.


Zo? Deel Met Vrienden: