Trazodon

Trazodon is een behandeling voor depressie (antidepressivum). Het heeft ook een kalmerende en slaapverwekkende werking. Lees meer over trazodone!

Trazodon

Het actieve ingrediƫnt trazodon is een behandeling voor depressie (antidepressivum). Naast het anti-depressieve effect heeft het ook een kalmerende en slaapbevorderende werking. De applicatie heeft de vorm van tablets. effect, het gebruik en de bijwerkingen en interacties: Hier leest u alles over het antidepressivum trazodone te lezen.

Dit is hoe Trazodon werkt

De zenuwcellen (neuronen) in de hersenen met elkaar communiceren via boodschappers (neurotransmitters): Een cel kan een bepaalde neurotransmitter die vervolgens bepaalde aanlegplaatsen (receptoren) binden aan de doelcel scheiden en zendt derhalve een signaal. Om het signaal te stoppen, wordt de boodschapperstof uiteindelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke cel.

Een tekort aan of teveel neurotransmitters in de hersenen kan leiden tot bepaalde organische hersenziekten. Zogenaamde "geluk hormoon" serotonine leidt, volgens deskundigen bij een tekort aan depressie, met een overmaat aan ziekten zoals waanvoorstellingen en schizofrenie.

Antidepressiva zoals trazodon remmen de heropname van de neurotransmitter serotonine, dat is waarom ze selectieve serotonineheropnameremmer worden genoemd. Dientengevolge, blijft de boodschapper langer tussen de zenuwcellen en kan langer werken. Dit compenseert een defect.

Bovendien remt trazodon ook een specifieke subgroep van serotoninereceptoren (5-HT2Receptoren). Overmatige activering van deze receptoren wordt geassocieerd met slapeloosheid, angst, rusteloosheid en seksuele disfunctie.

Door deze dubbele modus van werking is trazodone wijst de zogenaamde "dualserotonergen antidepressiva" (DSA).

Absorptie, afbraak en uitscheiding van trazodon

Na inname wordt het actieve ingrediƫnt snel en volledig in de darm geabsorbeerd. De hoogste bloedwaarden worden na een half uur bereikt. Na de afbraak van de lever wordt driekwart van de werkzame stof via de nieren in de urine uitgescheiden. Vijf tot acht uur na inname had ongeveer de helft van de ingenomen dosis trazodon het lichaam verlaten.

Wanneer wordt Trazodone gebruikt?

De werkzame stof trazodon wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen. Met zijn rustgevend effect het is voorgeschreven in het bijzonder voor depressie in combinatie met angststoornissen, slaapstoornissen en post-traumatische stress-stoornis.

Dit is hoe Trazodon wordt gebruikt

Het antidepressivum Trazodon wordt ingenomen in de vorm van tabletten. De behandeling begint geleidelijk, dwz door de dosis van trazodon langzaam te verhogen. Meestal begint het met 100 milligram per dag. Na elke week kan de dosis worden verhoogd tot 100 milligram tot een maximale dosis van 400 milligram per dag.

De dagelijkse dosis wordt eenmaal per dag ingenomen of in verschillende enkelvoudige doses verdeeld. De inname vindt plaats na een maaltijd.

Opgemerkt dient te worden dat de kalmerende effect van trazodone onmiddellijk begint, maar de stemming verhogend effect pas na maximaal drie weken. De beƫindiging van de behandeling met trazodon moet langzaam worden uitgevoerd, dwz door de dosis langzaam te verlagen.

Wat zijn de bijwerkingen van Trazodon?

EƩn op de tien tot honderd patiƫnten ervaart de bijwerkingen van trazodon zoals slaapstoornissen, slaperigheid en lage bloeddruk.

Trazodon veroorzaakt gewichtstoename of tremor bij Ć©Ć©n op de honderd tot duizend behandelde mensen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van Trazodon?

De combinatie van trazodon met andere kalmerende geneesmiddelen kan leiden tot een excessieve toename van het kalmerende effect. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor psychose (antipsychotica / neuroleptica), slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, anti-angst drugs en geneesmiddelen voor allergieƫn (antihistaminica).

Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door dezelfde leverenzymen zoals trazodon kan de afbraak beĆÆnvloeden en dus leiden tot verhoogde trazodone in het lichaam. Voorbeelden van dergelijke geneesmiddelen zijn antibiotica (zoals erytromycine, claritromycine), middelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, itraconazol) en HIV geneesmiddelen met het geneesmiddel ritonavir.

Geneesmiddelen die concentratie serotonine in de hersenen te verhogen, moet niet worden gecombineerd met trazodone, omdat dit kan leiden tot levensbedreigende "serotonine syndroom" (met hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, koorts, misselijkheid, braken, enz.). Dergelijke middelen zijn bijvoorbeeld antidepressiva soort MAO-remmers (bijvoorbeeld moclobemide of tranylcypromine), andere antidepressiva, St. Janskruid preparaten, migraine geneesmiddelen (zoals sumatriptan en naratriptan), sterke pijnstillers (opioĆÆden, zoals tramadol, fentanyl en pethidine) en serotonine precursor zoals tryptofaan en 5-hydroxytryptofaan (5-HTP).

Het controleren van de bloedspiegels is gerechtvaardigd met het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met een zogenaamd "smal therapeutisch bereik". Dit zijn stoffen die heel precies gedoseerd moeten worden omdat overdosering en onderdosering snel kunnen optreden.Dit geldt bijvoorbeeld voor de anticonvulsieve agentia carbamazepine en fenytoĆÆne, evenals voor het hartgeneesmiddel digoxine.

Patiƫnten die anticoagulantia gebruiken (zoals fenprocoumon en warfarine) moeten hun stollingsstatus volgen onder behandeling met trazodon.

Voor oudere patiƫnten en patiƫnten met leverfunctiestoornissen moet de dosis trazodon dienovereenkomstig worden aangepast.

Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van trazodon tijdens zwangerschap en borstvoeding. Daarom moet worden afgezien van het nemen van een dosis gedurende deze tijd.

Dezelfde aanbeveling geldt voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Er zijn geen gegevens over het gebruik van trazodon in deze leeftijdsgroepen.

Hoe kunt u geneesmiddelen krijgen met Trazodon

De werkzame stof trazodon is onderworpen aan het recept en de apotheekplicht in elke dosering en verpakkingsgrootte.

Sinds wanneer is Trazodon bekend?

Het antidepressivum werd in de jaren zestig in Italiƫ ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Angelini Research Laboratories als een middel van de tweede generatie (met verbeterde eigenschappen). Het werd voor het eerst goedgekeurd in de VS in 1981 en vervolgens in 1985 in veel Europese landen. Sinds de octrooibescherming is verlopen, kwamen veel goedkope generieke geneesmiddelen met het actieve ingrediƫnt trazodon naar de markt.


Zo? Deel Met Vrienden: