U10 onderzoek

In het u10-onderzoek ligt de nadruk op ontwikkelingsstoornissen die vaak pas na schoolinschrijving verschijnen. Meer informatie!

U10 onderzoek

de U10 onderzoek vindt plaats op de leeftijd van zeven tot acht jaar. De arts schenkt bijzondere aandacht aan ontwikkelingsstoornissen die vaak alleen merkbaar worden na schoolintrede - bijvoorbeeld een zwak voor lezen en spelling. Lees hier alles over het U10-examen, wat de arts precies onderzoekt en welke behandelingen er zijn in het geval van een ontwikkelingsstoornis.

Productoverzicht

U10 onderzoek

 • Wat is het U10-onderzoek?

 • U10-onderzoek: wat wordt er gedaan?

 • Welke betekenis heeft het U10-onderzoek?

Wat is het U10-onderzoek?

Het U10-onderzoek is een voorzorgsmaatregel voor kinderen in het basisonderwijs. Het moet plaatsvinden tussen de leeftijd van zeven en acht jaar. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ontwikkelings- en gedragsstoornissen, die vaak pas na toelating tot school verschijnen:

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Lezen-spellingzwakte (dyslexie)
 • Zwakte van de zonnekolom (dyscalculie)
 • Aandoeningen van motorische ontwikkeling

Het U10-onderzoek is de eerste aanvullende voorziening, zodat de kosten niet door alle ziektekostenverzekeringen worden gedekt.

U10-onderzoek: wat wordt er gedaan?

De controle U10 bevat de volgende tests die kinderen en ouders al weten van eerdere voorzorgsmaatregelen:

 • Meting van lengte, gewicht en bloeddruk
 • Algemeen lichamelijk onderzoek met beoordeling van orgaanfunctie door luisteren en palpatie
 • Analyse van een urinemonster
 • Hoor- en oogtest

Bovendien, voor de eerste keer een onderzoek van het hartritme door een elektrocardiogram (ECG). Als het kind toch niet regelmatig naar de tandarts gaat, kijkt de kinderarts ook goed naar de tanden en hun positie in de kaak.

Het belangrijkste onderdeel van het U10-onderzoek: de kinderarts voert verschillende tests uit met het kind om schoolprestaties, aandachtstekorten en hyperactiviteitsstoornissen te identificeren. Ouders ontvangen ook een vragenlijst om het gedrag van hun kind op school te beoordelen. Ten slotte adviseert de arts de ouders over voeding en beweging, mediagebruik, geweldpreventie en stressmanagement.

Voor deze ziekten is het onderzoek belangrijk

 • Het syndroom van Asperger
 • autisme
 • dyscalculie
 • dyslexie

Welke betekenis heeft het U10-onderzoek?

Als tijdens het U10-onderzoek een zwakke lees- en / of berekeningsdetectiviteit wordt ontdekt, adviseert de arts de ouders over mogelijke ondersteuningsmaatregelen. Vaak bieden de scholen zelf mogelijkheden om het kind te ondersteunen, bijvoorbeeld extra speciaal onderwijs met speciale didactische methoden. Sommige kinderen krijgen ook een nadeelcompensatie bij examens.

Op zogenaamde logopedie-scholen zijn er ook speciale dyslectische klassen. In het geval dat de arts een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit vaststelt, zijn er verschillende ondersteuningsopties voor het kind (medicatie, gedragstherapie, educatieve training).

De dokter kan bij de ouders zijn U10 onderzoek leg uit welke behandelingsopties geschikt zijn voor uw kind.

Meer over de symptomen

 • afasie
 • echolalie
 • perseveration
 • Tic (Tick)


Zo? Deel Met Vrienden: