Vaccinaties in Ć©Ć©n oogopslag

Alles over de meest voorkomende vaccinaties voor kinderen en adolescenten in Ć©Ć©n oogopslag.

Vaccinaties in Ć©Ć©n oogopslag

Om het voor ouders en kinderartsen gemakkelijker te maken om voor of tegen een specifieke vaccinatie te beslissen, publiceert de Standing Medical Commission (STIKO) van het Duitse federale gezondheidsbureau regelmatig een vaccinatieplan. Het vermeldt de aanbevolen vaccinaties en hun meest gunstige tijd.

De meeste vaccinaties worden nu geĆÆnjecteerd als combinatievaccins om het aantal injecties te minimaliseren. Klassieke combinatievaccins zijn

  • Mazelen / Bof / Rodehond (MMR)
  • Difterie / tetanus / pertussis (DTaP)

In de pediatrische praktijk echter zijn vijfvijftig en opeenvolgende vaccins de laatste jaren in toenemende mate gebruikt (bijvoorbeeld difterie / tetanus / pertussis / polio / Hib = 5-voudig vaccin).

difterie

Difterie is zeldzaam geworden in West-Europa, maar komt b.v. nog steeds gebruikelijk in Oost-Europa. Door de opening van het Oostblok neemt ook de difterie weer toe.
Mogelijke complicaties van de ziekte: de difteriebacteriƫn vormen een zeer toxische stof (toxine), die ernstige orgaanschade kan veroorzaken, vooral aan het hart, de lever en de nieren. Ook ademhalingsverlamming, die tot de dood kan leiden, is mogelijk.
Vaccinatie: 3 vaccinaties in de kindertijd en 1 vaccin na ongeveer een jaar. Het vaccin wordt meestal gegeven als een combinatievaccinatie met tetanus en kinkhoest (DPT-vaccin) of andere vaccins. Regelmatige opfriscursussen ook op volwassen leeftijd is belangrijk.
Complicaties van vaccinatie: roodheid of zwelling op de injectieplaats. Oudere mensen nemen het vaccin erger dan kinderen.
Beschermingstijd: ongeveer 10 jaar.

kinkhoest

Kinkhoest) kinkhoest is een ernstige en langdurige bacteriƫle ziekte. Mogelijke complicaties van de ziekte: Vooral bij baby's kan het tot verstikking komen.
Vaccinatie: 3 vaccinaties in de kindertijd en 1 vaccin na ongeveer een jaar in combinatie met tetanus en difterie (DPT) of andere vaccins.
Complicaties van vaccinatie: gedeeltelijke hoge koorts, pijn op de injectieplaats of convulsies kunnen voorkomen. Voor een korte tijd is er een nieuw kinkhoestvaccin, dat alleen bepaalde bacteriƫle componenten (het zogenaamde acellulaire vaccin) bevat in plaats van de gedode ziektekiemen en daarom veel beter getolereerd wordt.
Beschermingstijd: ongeveer 5 jaar.

Tetanus (tetanus)

Tetanus-bacteriƫn produceren een toxine die kan leiden tot kramp van de spieren tot de dood door ademhalingsverlamming. De bacteriƫn leven overal in aarde en vuil en komen door verwondingen in de huid. Gevaar door de ziekte: ongeveer 50% van de patiƫnten sterft aan tetanus.
vaccinatie:
3 vaccinaties in de kindertijd en 1 vaccin na ongeveer een jaar, in combinatie met difterie en pertussis (DPT-vaccin) of andere vaccins.
Mogelijke complicaties van vaccinatie:
Roodheid of zwelling van de prikplaats. Zwelling van de lymfeklieren of allergische reacties zijn mogelijk.
Beschermingstijd: 5-10 jaar.

Polio (polyomelitis)

Sinds de uitvinding van het orale vaccin (1962) is deze ziekte zeldzaam in ons land. In ontwikkelingslanden komt de ziekte echter nog steeds vaak voor als gevolg van gebrek aan hygiƫne en een gebrek aan vaccinbescherming en kan dus worden ingevoerd door langeafstandstoeristen. Het doel is om polio wereldwijd uit te roeien.
Overdracht: de overdracht van poliovirussen vindt van persoon tot persoon plaats. De pathogenen vermenigvuldigen zich na opname in de darm en van daaruit via het bloed naar het centrale zenuwstelsel. Vaak blijft de ziekte volledig onopgemerkt of wordt deze tot uitdrukking gebracht door ongevaarlijke symptomen zoals koorts, ademhalingsziekte of diarree.
Mogelijke complicaties van de ziekte: Polio kan leiden tot zenuwverlamming, waardoor het niet in staat is te bewegen. Vaccinatie: sinds mei 1998 wordt alleen het IPV-vaccin (spuit) aanbevolen, geen oraal vaccin meer. 2 vaccinaties met tussenpozen van 4-8 weken en een derde vaccinatie 6-12 maanden na de 2e vaccinatie. De opfriscursus wordt niet langer algemeen aanbevolen voor alle volwassenen, maar alleen voor reizigers in landen waar het risico op infectie bestaat.
Complicaties van vaccinatie: Algemene reacties van het lichaam en de huid en reacties op de injectieplaats.
Beschermingstijd: 10 jaar.

Haemophilus influenzae type b (Hib)

De bacterie is veilig voor volwassenen en oudere kinderen, maar kan bij zuigelingen en peuters ernstige ziekten veroorzaken.
Mogelijke complicaties van de ziekte: Purulente meningitis met langetermijngevolgen of levensbedreigende ontsteking van de epiglottis (epiglottitis) bij kinderen jonger dan 5 jaar kan voorkomen.
Vaccinatie: 2 vaccinaties in de kindertijd en 1 vaccin na ongeveer een jaar. Complicaties van vaccinatie: roodheid en zwelling op de injectieplaats, koorts en huiduitslag.
Beschermingstijd: vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar is bescherming niet langer nodig.

Hepatitis B (HB)

Hepatitis B is een ernstige leverziekte die vaak chronisch is. De ziekte kan worden overgedragen door dragers van het hepatitis B-virus (bloed en lichaamsvloeistoffen, maar niet ontlasting / urine).Omdat het vaccin sinds 1995 alleen is opgenomen in de vaccinatiekalender voor kinderen, zijn er veel niet-gevaccineerde jongeren in Duitsland. Voor deze wordt de daaropvolgende Hepatis B-vaccinatie sterk aanbevolen, vooral omdat men het grootste aantal ziekten bij adolescenten en in de vroege volwassenheid vindt (veranderende seksuele contacten, enz.).
Mogelijke complicaties van de ziekte: Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is de hepatitis B-infectie 40-90% chronisch en een chronische ziekte leidt tot 25% van de gevallen tot de dood.
Vaccinatie: 2 vaccinaties op jonge leeftijd en 1 vaccin na 1 jaar. Niet-gevaccineerde adolescenten vanaf 15 jaar 2 vaccinaties elke 4 weken en de 3e vaccinatie op zijn vroegst na 6 maanden.
Beschermingstijd: levenslang

mazelen

Het mazelenvirus veroorzaakt loopneus, hoest, koorts en uitslag.
Complicaties van de ziekte: het kan ontsteking van de longen, het middenoor en de hersenen veroorzaken.
Vaccinatie: in de tweede en zesde levensjaren, meestal als combinatiespuit met bof en rubella (MMR). Sinds 2001 wordt voor het vaccin tegen mazelen / bof / rubella voor het eerst geadviseerd gevaccineerde of gevaccineerde kinderen in contact met patiƫnten binnen drie dagen te vaccineren.
Complicaties van vaccinatie: huiduitslag, koorts en zelden meningitis.
Beschermingstijd: of levenslange bescherming bestaat, is controversieel.

de bof

Een meestal niet-ernstige virale ziekte, die leidt tot een pijnlijke zwelling van de parotisklieren.
Complicaties van de ziekte: het kan een ontsteking van de hersenen, pancreas of eierstokken of testikels veroorzaken. Dit laatste kan na de puberteit leiden tot onvruchtbaarheid bij jongens.
Vaccinatie: in het tweede en zesde levensjaar, meestal als combinatiespuit met mazelen en rode hond. Sinds 2001 wordt voor het vaccin tegen mazelen / bof / rubella voor het eerst geadviseerd gevaccineerde of gevaccineerde kinderen in contact met patiƫnten binnen drie dagen te vaccineren.
Complicaties van het vaccin: Complicaties van het vaccin komen meestal niet voor. Zelden is het begin van diabetes (diabetes) waargenomen in de temporele context van vaccinatie.
Beschermingstijd: waarschijnlijk niet voor het leven.

rubella

Een onschadelijke virale ziekte die tot een kenmerkende uitslag kan leiden.
Complicaties van de ziekte: als een zwangere vrouw lijdt aan rubella, kan dit leiden tot ernstige misvormingen van het embryo en is een zwangerschapsafbreking vereist.
Vaccinatie: in de tweede en zesde jaar als een combinatiespuit met mazelen en bof. (Een aanvullende vaccinatie met het rubella-monovaccin bij pre-puberale meisjes is niet nodig als al twee bof-mumps-rubellavaccins zijn toegediend). Sinds 2001 wordt voor het vaccin tegen mazelen / bof / rubella voor het eerst geadviseerd gevaccineerde of gevaccineerde kinderen in contact met patiƫnten binnen drie dagen te vaccineren.
Complicatie van het vaccin: koorts of milde uitslag kan optreden, vrouwen kunnen reumatoĆÆde pijn ervaren.
Vaccinatie: voordat een geplande zwangerschap moet worden getest of de vaccinbescherming nog voldoende is.

waterpokken

Waterpokken wordt getriggerd door varicella. Om waterpokken te voorkomen, raadt de RKI een vaccin aan dat onder de huid of in een spier (meestal de bovenarm) wordt geĆÆnjecteerd. Afhankelijk van het gebruikte vaccin is een gelijktijdige vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (MMRV-vaccin) mogelijk.

pneumokokken

Pneumokokken worden overgedragen door druppelinfectie en zijn vaak aanwezig in het nasofaryngeale mucosa zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken zoals otitis media, longontsteking of meningitis. Risico's zijn echter baby's met onderliggende ziekten, evenals oudere of immuungecompromitteerde individuen. De kinderen, die al ziek zijn, raken meestal besmet met middenoorinfecties met complicaties, in het geval van oudere of immuungecompromiteerde volwassenen is longontsteking de meest voorkomende ziekte. Aangezien alle drie de groepen ook het risico van overlijden lopen, wordt pneumokokkenvaccinatie aanbevolen voor iedereen ouder dan 60 en voor alle kinderen, adolescenten en volwassenen met een verhoogd gezondheidsrisico vanwege een primaire aandoening zoals:

  • chronische longaandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Lever- en nierziekten
  • Diabetes en andere stofwisselingsziekten

Complicaties van de ziekte: meningitis, pericarditis, bloedvergiftiging. Hoog risico op overlijden bij kwetsbare mensen.

Vaccinatie: primaire vaccinatie op de leeftijd van 2, 3 en 4 en op de leeftijd van 11 tot 14 maanden.

Menningokokken

Meningokokken worden overgedragen door druppelinfectie. De bacteriƫn bezinken in de nasopharyngeale ruimte. Niet elke vervoerder wordt ziek, maar het kan anderen infecteren. Meningokokkeninfecties komen het meest voor in het eerste levensjaar en bij adolescenten in de leeftijd van 15-18 jaar. Het risico op ziekte neemt toe door roken, alcohol, verblijf in besloten ruimtes of met gedeelde slaapplaatsen. Meningokokkeninfectie begint met hoge koorts, braken, hoofdpijn, nekstijfheid en kan meningitis veroorzaken.Vaccinatie wordt aanbevolen studenten reizen waar inenting in landen tegen meningokokken bij het reizen met een hoog risico gebieden, met name beiengem contact met de lokale bevolking, met leerlingen, en in het bijzonder risico voor de gezondheid (immuundeficiƫnties, asplenie, hypogammaglobulinemie) en opgehoopte ziekte-uitbraak, bijvoorbeeld, in kinderfaciliteiten, studentenhuizen, kostscholen) op aanbeveling van de gezondheidsautoriteiten.
Complicaties van de ziekte: hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging overlijdensrisico gehoorverlies, hersenzenuwverlammingen, ontwikkelingsstoornissen.
Vaccin: kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen worden 1 keer gevaccineerd. Het vaccin beschermt niet tegen alle soorten meningokokken. De beschermingstijd van het vaccin is ongeveer 3 jaar.

waterpokken

Waterpokken wordt getriggerd door varicella. Om waterpokken te voorkomen, raadt de RKI een vaccin aan dat onder de huid of in een spier (meestal de bovenarm) wordt geĆÆnjecteerd. Afhankelijk van het gebruikte vaccin is een gelijktijdige vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (MMRV-vaccin) mogelijk.

HPV (menselijke papillomavirussen)

Sinds oktober 2006 is een vaccin tegen humaan papillomavirus ook goedgekeurd voor Duitsland na 12 jaar onderzoek. Dit vaccin biedt 100% bescherming tegen HPV Type 16 en Type 18-infecties, die driekwart van alle baarmoederhalskanker veroorzaken.

Het vaccin is bij voorkeur gericht op jonge meisjes en moet vĆ³Ć³r de eerste geslachtsgemeenschap worden gedaan. De vaccinatie vindt plaats in drie stappen. De vaccindoses moeten worden toegediend volgens schema 0, 2, 6 maanden. Als een afwijkend vaccinatieschema nodig is, moet de tweede dosis ten minste Ć©Ć©n maand na de eerste dosis en ten minste drie maanden na de tweede dosis worden toegediend. Alle drie de doses moeten binnen 12 maanden worden toegediend. De exacte immuniteitsduur na toediening van alle doses is nog niet bekend. De vaccinbescherming is initieel gegarandeerd voor 5 jaar. Volgens de huidige stand van de kennis wordt echter aangenomen dat een opfriscursus van het vaccin voor verdere jaren niet nodig zal zijn.

rotavirus

Rotavirussen zijn de belangrijkste oorzaak van kinderdiarree (virale gastro-enteritis of pediatrische rotavirus gastro-enteritis, PRG). Het rotavirus is een zeer besmettelijke ziekteverwekker die zich snel verspreidt. Hij wordt fecaal-oraal overgedragen, dus als een uitstrijkinfectie van geĆÆnfecteerde uitwerpselen op voorwerpen en handen in de mond. Er is een vaccin tegen rotavirus dat het immuun maakt gedurende twee tot drie jaar. Dit orale vaccin kan z. B. in de 3 controles zijn U3, U4 en U5 geĆÆntegreerd.


Zo? Deel Met Vrienden: