Ventriculaire

Het ventriculaire systeem bestaat uit vier hersenkamers (hersenventrikels) en is gevuld met hersenvocht. Lees meer over het ventriculaire systeem!

Ventriculaire

de ventriculaire is een cerebro-spinale vloeistof, coherent leegtesysteem in de hersenen. Het bestaat uit de vier hersenkamers (hersenventrikels), die met elkaar in verband staan ​​via foramina (openingen) en een verbindingspassage. Lees alles wat u moet weten over het ventrikelsysteem en de hersenventrikels: de twee laterale ventrikels, de derde ventrikel en de vierde ventrikel!

Wat is het ventriculaire systeem?

Het ventriculaire systeem zijn onderling verbonden kamers hersenen (ventrikels) van de hersenen, van de middenhersenen en achterhersenen: twee laterale (eerste en tweede ventrikels), 3e en 4e ventrikel.

Het ventriculaire systeem ontwikkelt zich tijdens de embryonale ontwikkeling van de neurale buis. Zijn muur verdikt op sommige plaatsen, die dan het ruggenmerg en de middenhersenen vormen. Elders verbreedt de neurale buis en vormen deze gebieden met hun verbindingen de ventrikels in de hersenen.

De twee zijkamertjes

De twee laterale ventrikels volledig gesloten holtes die alleen verkrijgbaar zijn door een opening van het foramen van Monro (of interventriculaire foramen) aan elkaar en aan het 3 ventrikel verbinding. Elk van de twee laterale ventrikels heeft vier secties die zich uitstrekken tot in de omliggende hersengebieden:

  • Voorhoorn (Cornu anterius of C. frontale)
  • Middendeel (Pars centralis)
  • Subhorn (Cornu inferius of C. temporale)
  • Posterior hoorn (Cornu posterius of C. occipitale)

Het derde ventrikel

Het derde ventrikel is een nauwe kloof in het diencephalon. Hij heeft verschillende uitstulpingen die doorgaan in de hypothalamus. Het wordt aan de zijkant begrensd door de thalamus en de hypothalamus en is via het foramen Monroi verbonden met de laterale ventrikels. Het 3e ventrikel is verbonden met het 4e ventrikel via het aquaduct mesencephalis (een type kanaal).

Het 4e ventrikel

Het 4e ventrikel bevindt zich in de romboïde hersenen (rhombencephalon). De bodem is de ruitvormige put gevormd door de brug en de medulla oblongata. Het dak is tentvormig, loopt van de middenhersenen naar de kleine hersenen en heeft twee sterke uitstulpingen aan de zijkant.

Het achterste deel van het dak van het vierde ventrikel zich vanaf het cerebellum naar de vierde ventrikel, lateraal begrensd door de achterste Mark zeil en de Tela choroidea van de 4e ventrikel. Dit epitheliale lamel er een opening waardoorheen het vierde ventrikel - en daarmee de gehele ventriculaire systeem - de subarachnoïdale ruimte te communiceren, dat zich uitstrekt op dit punt een stortbak. Twee laterale openingen openen ook in de subarachnoïdale ruimte. Onderaan loopt het 4e ventrikel door in het ruggenmerg.

Wat is de functie van het ventriculaire systeem?

In het ventriculaire systeem wordt de cerebrospinale vloeistof gevormd in de choroïde plexus. De choroïde plexus is een membraan met een netwerk van bloedvaten van de pia mater (zachte hersenvliezen) en heeft een dunne epitheellaag van gespecialiseerde cellen (ependyma). Het CSF geproduceerd door de choroïde plexus wordt uitgescheiden in het ventriculaire systeem.

De drie openingen in het plafond van het 4e ventrikel zijn belangrijk voor drukegalisatie van het CSF in de hersenventrikels.

De hersenen worden via het ventrikelsysteem van voedingsstoffen voorzien en de cerebrospinale vloeistof die daarin circuleert en metabolische afbraakproducten worden afgevoerd.

De top 3 meest voorkomende hoofdpijnvormen. Hoe ze ontstaan ​​en wanneer ze beter naar de dokter kunnen gaan.

Waar bevindt het ventriculaire systeem zich?

De eerste en tweede ventrikels, de twee laterale ventrikels, bevinden zich in de twee hersenhelften en zijn er aan alle kanten door omringd. Elk lateraal uitstrekt met zijn voorste hoorn (Cornu anterius) in de frontale kwab en de dorsale hoorn (Cornu posterior) in de occipitale kwab. De lagere hoorn (Cornu inferius) reikt tot in de slaapkwab en het centrale deel (Pars centralis) ligt in de pariëtale kwab.

Het derde ventrikel bevindt zich in de middenhersenen, het vierde ventrikel in de achterhersenen.

Welke problemen kan het ventriculaire systeem veroorzaken?

Bij alle aandoeningen van het ventrikelsysteem is er een mismatch tussen de productie van liquor en de resorptie of uitstroom uit het ventrikelsysteem.

De openingen van het vierde ventrikel kunnen bijvoorbeeld worden gesloten door bloeding, ontsteking of tumoren. Dit belemmert de afvoer van hersenvocht. Dientengevolge breidt het ventriculaire systeem zich uit en de hersenen worden groter - het leidt tot een hydrocephalus internus (waterhoofd).

In het gebied van het derde ventrikel colloïde cysten kan een goedaardige cyste het foramen van Monro verlegenheid en kan de afvoer van cerebrospinale vloeistof verhinderen de ventrikels optreden. Deze CSF-accumulatie leidt ook tot hydrocephalus.

Verstopping van het derde ventrikel kan aangeboren - ofwel erfelijke of door een medische aandoening zoals een infectie met toxoplasmose. De getroffen baby's komen al met een verstoring in de ventriculaire naar de wereld. Artsen spreken hier over een congenitaal hydrocephalus.


Zo? Deel Met Vrienden: