Wat is de halfwaardetijd?

Radioactieve stoffen vallen uiteen in verschillende snelheden, wat wordt uitgedrukt als de halfwaardetijd. Het geeft de tijdspanne aan waarin de helft van een uitstralende substantie is vergaan. Een relatief korte halfwaardetijd heeft...

Wat is de halfwaardetijd?

Radioactieve stoffen vallen uiteen in verschillende snelheden, wat wordt uitgedrukt als de halfwaardetijd. Het geeft de tijdspanne aan waarin de helft van een uitstralende substantie is vergaan. Een relatief korte halfwaardetijd bezit het radioactieve jodium, dat in de geneeskunde wordt gebruikt (131 jodium): totdat de helft van de toegediende dosis is vergaan, moet u iets meer dan acht dagen verstrijken. Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24.000 jaar. Bijzonder bezorgd is het feit dat er ook plutonium is in een van de rectoren van Fukushima.

De halfwaardetijd geeft niet aan hoe lang het duurt voordat een radioactieve stof onschadelijk is. Zelfs als de helft van de substantie al is vergaan na de halfwaardetijd, blijft de tweede helft gloeien. Het vervalproces is niet lineair. Daarom is het moeilijk om te bepalen wanneer precies geen gevaar meer van de radioactieve stof uitgaat.

"vorige vraag"Overzicht"volgende vraag


Zo? Deel Met Vrienden: