Kinkhoest - vaccinatie

Kinkhoestvaccin is een van de belangrijkste kindervaccins. Lees alle belangrijke informatie over het kinkhoestvaccin!

Kinkhoest - vaccinatie

de Kinkhoest vaccinatie is een van de belangrijkste kindervaccins. Het beschermt ongeveer 10 tot 20 jaar tegen infectie met pertussis-pathogenen. Oudere kinderen, adolescenten en volwassenen moeten het vaccin laten opfrissen. Dus ze zijn nog steeds beschermd. Lees alle belangrijke informatie over het kinkhoestvaccin.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. A37

Productoverzicht

Kinkhoest - vaccinatie

 • Kinkhoestvaccin: waarom is het belangrijk?

 • Kinkhoestvaccin: wat gebeurt daar

 • Wie zou het kinkhoestvaccin moeten krijgen?

 • Kinkhoestvaccinatie: basisimmunisatie

 • Het kinkhoestvirus verfrissen

 • Kinkhoest ondanks vaccinatie?

 • Kinkhoestvaccinatie: Bijwerkingen

 • Alternatief voor kinkhoestvaccin?

Kinkhoestvaccin: waarom is het belangrijk?

Kinkhoest is een acute, bacteriĆ«le infectie. Het beĆÆnvloedt vooral de bovenste luchtwegen. In het verleden werd kinkhoest beschouwd als een kinderziekte. Ondertussen worden steeds meer adolescenten en volwassenen ziek.

Kinkhoest gaat gepaard met gewelddadige, krampachtige hoestbuien tegen verstikkingsaanvallen. Vooral bij zuigelingen jonger dan zes maanden kan kinkhoest levensbedreigend zijn. Daarom bevelen artsen een zeer vroege vaccinatie aan (vanaf de 2e levensmaand).

Kinkhoest kan ook ernstige gevolgen hebben. Deze omvatten pneumonie, otitis media en epileptische aanvallen. In sommige gevallen kan het gebrek aan zuurstof als gevolg van kinkhoest blijvende schade veroorzaken, zoals verlamming, visuele en gehoorstoornissen en mentale stoornissen. Vooral in gevaar zijn baby's.

Daarom is kinkhoestvaccinatie erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat het lichaam met een kinkhoestinfectie snel de ziekteverwekker kan bevechten.

Kinkhoestvaccin: wat gebeurt daar

Bij kinkhoestvaccinatie wordt een zogenaamd dood vaccin toegediend. In tegenstelling tot het levende vaccin bevat dit geen levende bacteriƫn, maar alleen individuele celcomponenten van de bacteriƫn. In het geval van kinkhoestvaccinatie zijn dit karakteristieke oppervlaktestructuren van de pertussisbacteriƫn.

Deze zogenaamde antigenen kunnen je niet ziek maken. Ze stimuleren echter het immuunsysteem om specifieke antilichamen te vormen. Als de persoon later besmet raakt met de "echte" kinkhoestbacteriƫn, kan het lichaam ze snel en specifiek bestrijden: de vaccinee blijft gezond.

De antilichamen geproduceerd in reactie op kinkhoestvaccinatie circuleren in het lichaam in voldoende hoeveelheid gedurende ongeveer 10 tot 20 jaar. Zolang de vaccinbescherming rechtop blijft staan.

Bij het kinkhoestvaccin wordt het vaccin rechtstreeks in de spier geĆÆnjecteerd (intramusculair). Gewoonlijk plaatst de arts de spuit in de bil, de bovenarm of de dijspier. De steek kan een beetje pijn doen. Na vaccinatie hebben patiĆ«nten maar zelden klachten.

Wie zou het kinkhoestvaccin moeten krijgen?

De Standing Vaccination Commission (STIKO) van het Robert Koch Institute beveelt iedereen aan Kinderen uit de tweede levensmaand zou een kinkhoestvaccin moeten krijgen. Vier doses vaccin worden achter elkaar gegeven. Dan is de basisimmunisatie voltooid. Later moet het kinkhoestvaccin meerdere keren worden ververst.

Zelfs bij volledig gevaccineerde kinderen en adolescenten, waar de laatste vaccinatie meer dan vijf jaar geleden mogelijk is, kan dit nuttig zijn in geval van infectiegevaar, een nieuw kinkhoestvaccin. Als een kind direct contact heeft met mensen in hetzelfde huishouden, kan het zinvol zijn om nog een kinkhoestvaccin te krijgen.

Meer en meer volwassen ziek worden met kinkhoest. Ze infecteren dan vaak zuigelingen en ouderen, met kinkhoest kan ernstig en levensbedreigend zijn. Daarom beveelt de STIKO sinds 2009 Ć©Ć©n enkel kinkhoestvaccin aan voor alle volwassenen. Het vaccin dient gelijktijdig te worden toegediend met vaccinatie tegen tetanus en difterie. Een enkel vaccin tegen kinkhoest bestaat niet.

De volgende mensen zouden altijd een kinkhoestvaccin moeten krijgen:

 • Vrouwen met een verlangen om zwanger te worden vĆ³Ć³r de zwangerschap
 • Nauwe contactpersonen van zwangere vrouwen in hetzelfde huishouden en verzorgers (bijvoorbeeld gastouders, ouders, broers en zussen) bij voorkeur vier weken vĆ³Ć³r de geboorte van het kind
 • Medewerkers in de gezondheidszorg en in gemeenschapsvoorzieningen

Kinkhoestvaccinatie: basisimmunisatie

Voor de vier vaccinatiedoses van de primaire immunisatie beveelt de STIKO het volgende schema aan:

 • De eerste vaccindosis wordt toegediend vanaf de leeftijd van de tweede maand, meestal in het kader van de 3e controle (U3-onderzoek).
 • De tweede vaccindosis wordt aan het kind gegeven met de voltooide derde maand van zijn leven.
 • De derde dosis vaccin wordt gegeven vanaf de leeftijd van 4 maanden.
 • De vierde vaccinatiedosis is bedoeld voor het einde van het eerste levensjaar (tussen de 11e en 14e levensmaand)

Dit concludeert de basisimmunisatie bij kinkhoestvaccinatie.

Alle doses worden gewoonlijk gegeven in combinatie met andere vaccins, zoals een zes-vaccin bevat het vaccin tegen kinkhoest, difterie, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B.

 • Afbeelding 1 van 8

  Vaccinatie aanbevolen

  Tetanus, kinkhoest of mazelen - gevaarlijke infectieziekten zijn nog steeds in Duitsland. Vooral voor kinderen zijn de ziekteverwekkers soms een ernstig gevaar. Welke vaccinaties nog steeds worden aanbevolen, kunt u vinden in de galerij.

 • Afbeelding 2 van 8

  Tetanus (tetanus)

  Tetanus is een besmettelijke ziekte die gepaard gaat met ernstige spierkrampen over het hele lichaam - vandaar de informele naam kaakkramp. Onbehandeld, tetanus veroorzaakt ademstilstand en hartfalen. Vaccinatie wordt nog steeds aanbevolen. De ziekteverwekker kan niet worden uitgeroeid en komt overal in onze omgeving voor.

 • Afbeelding 3 van 8

  Polio (polio)

  Polio wordt veroorzaakt door poliomyelitis-virussen die de zenuwcellen in het ruggenmerg infecteren. Meestal is de ziekte mild en lijkt het op een griepinfectie met diarree. EĆ©n procent van de getroffenen lijdt echter aan verlamming of hersenschade. Sinds de introductie van poliomyelitisvaccins in 1962 is de ziekte bijna volledig onderdrukt. Maar niet helemaal - daarom wordt vaccinatie nog steeds aanbevolen.

 • Afbeelding 4 van 8

  Kinkhoest (kinkhoest)

  Kinkhoest wordt veroorzaakt door Bordetella pertussis. Ernstige, krampachtige hoestbuien kunnen in sommige gevallen leiden tot verstikkingsaanvallen en zelfs overlijden. Vooral kinderen lopen risico, omdat ze vaak complicaties veroorzaken zoals longontsteking of hersenbeschadiging. Een groot deel van de zieke kinderen is besmet met hun eigen ouders. Daarom wordt niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen een opfriscursus aanbevolen.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 8

  Difterie - "stikkende engelen van kinderen"

  Difterie is een infectie met Corynebacterium diphteriae. De pathogenen komen voornamelijk in de bovenste luchtwegen terecht, waar ze tot keelpijn en moeite met slikken leiden. Als de bacterie het strottenhoofd aantast, worden hoesten, heesheid en kortademigheid toegevoegd. Om deze reden wordt de infectie ook "verstikking engelen van de kinderen" genoemd en kan dodelijk zijn. Daarom is er een vaccinaanbeveling voor kinderen en volwassenen om hun vaccinbescherming te vernieuwen.

 • Afbeelding 6 van 8

  Mazelen, Bof en Rodehond (MMR)

  Mazelen, bof en rubella zijn erg besmettelijk. Ze kunnen leiden tot gevaarlijke complicaties zoals longontsteking, mannelijke steriliteit, gehoorverlies of zelfs ernstige invaliditeit. De vaccins tegen deze ziekten worden vaak samen toegediend en soms extra gecombineerd met het waterpokkenvaccin. Niettemin zijn er de afgelopen jaren herhaaldelijke kleine mazelenepidemieƫn geweest in Duitsland. EƩn reden is de algemene vaccinmoeheid van veel Duitsers.

 • Afbeelding 7 van 8

  Griep (influenza)

  Griep is een zeer besmettelijke ziekte en wordt overgedragen door het influenzavirus. Door het slijmvlies van de luchtwegen aan te vallen en het immuunsysteem te verzwakken, wordt het hele lichaam vatbaarder voor verdere infecties. Levensbedreigende complicaties zoals long- of hartspierontsteking kunnen het gevolg zijn. Met name risicogroepen zijn ouderen ouder dan 60 jaar. Speciaal voor hen is het raadzaam zwangere vrouwen en het chronisch zieke vaccin te gebruiken.

 • = 8? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 8 van 8

  pneumokokken

  Pneumococci zijn bacteriƫn die verschillende ziektes kunnen veroorzaken, zoals longontsteking, meningitis of otitis media. Bij jonge mensen zijn deze ziekten meestal zonder complicaties - voor ouderen en mensen met reeds bestaande aandoeningen kunnen ze echter fataal zijn. Daarom adviseert de STIKO met name volwassenen ouder dan 60 jaar om te vaccineren.

Het kinkhoestvirus verfrissen

Het kinkhoestvaccin gaat niet levenslang mee. Wetenschappers vermoeden dat het vaccin ongeveer 10 tot 20 jaar na een volledige primaire vaccinatie zal aanhouden. Om verder beschermd te worden tegen kinkhoest, zijn daarom regelmatige boostervaccinaties noodzakelijk:

 • De eerste boost van kinkhoestvaccinatie wordt oud tussen vijf en zes jaar aanbevolen.
 • De tweede boostervaccinatie zou moeten tussen 9 en 17 jaar gedaan.
 • Op volwassen leeftijd het kinkhoestvaccin moet eenmaal worden opgefrist.

De boosterdoses worden gegeven in combinatie met andere noodzakelijke vaccins. Veel gebruikt is een drievoudige vaccinatie tegen kinkhoest, difterie en tetanus. Eventueel wordt de Virfachimpfung tegen kinkhoest, difterie, tetanus en polio gegeven.

Kinkhoest ondanks vaccinatie?

Als het kinkhoestvaccin niet wordt vernieuwd zoals aanbevolen, zal de vaccinbescherming verloren gaan. dan ben je besmet met het kinkhoest ziekteverwekker is gediagnosticeerd met kinkhoest. Dit gebeurt bij veel adolescenten en volwassenen die booster-shots hebben gemist.

Het komt ook zeer zelden voor dat kinkhoestvaccinatie niet voldoende was om infectie te voorkomen.Dit is bijvoorbeeld het geval bij onvolledige primaire immunisatie. Pertussis breekt dan meestal uit in een gematigde vorm.

Kinkhoestvaccinatie: Bijwerkingen

Eerder bevatte het kinkhoestvaccin hele, dode pathogenen. Tegenwoordig worden alleen karakteristieke oppervlaktestructuren van de pathogenen geĆÆnoculeerd. Daarom wordt het kinkhoestvaccin van vandaag veel beter verdragen dan het oude vaccin. Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.

Zo kan na de kinkhoestvaccinatie op de injectieplaats een roodheid, zwelling of kleine verharding ontstaan. Deze lokale bijwerkingen lossen zichzelf gewoonlijk binnen een paar uur op.

In sommige vaccins neemt de lichaamstemperatuur toe. Sommigen voelen zich slap na het kinkhoestvaccin. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen korte tijd vanzelf weer vanzelf.

Sommige kinderen ontwikkelen de eerste dag na kinkhoestvaccinatie.

In het verleden waren de reacties op het kinkhoestvaccin vaak epileptische aanvallen en allergische reacties. Dergelijke bijwerkingen zijn tegenwoordig zeer zeldzaam. Ze leiden ook niet tot gevolgschade.

Alternatief voor kinkhoestvaccin?

Er is geen erkend alternatief voor kinkhoestvaccinatie. Als er echter een acuut infectierisico bestaat voor nauw contactpersonen van patiƫnten, kunnen ze preventieve medicatie nemen. Artsen noemen dit chemoprofylaxe. Uit voorzorg worden dezelfde antibiotica (meestal erythromycine) gegeven, die ook worden aanbevolen voor een daadwerkelijke ziekte. een Kinkhoest vaccinatie vervangt deze maatregel niet.

Deze laboratoriumwaarden zijn belangrijk

 • CRP


Zo? Deel Met Vrienden: